Nå kan du også bli en Røkke

Er du misfornøyd med navnet ditt? Da kan du trolig se framtida lyst i møte med henblikk på et navneskifte.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Ei arbeidsgruppe nedsatt av Justisdepartementet foreslår nemlig å øke antallet såkalte frie etternavn fra dagens 988 til 3099, altså en tredobling.

Justisminister Hanne Harlem sender nå lovforslaget ut på høring. Fristen for svar er satt til 1. april.

Etter dagens navnelov er slektsnavn, eller etternavn som det nå skal hete, rettsbeskyttet når det bæres av færre enn 500. Arbeidsgruppa foreslår at bare navn som bæres av færre enn 200 heretter skal være rettsbeskyttet.

Dette forslaget betyr at 630000 nordmenn mister den rettsbeskyttelse etternavnet deres har etter dagens lov om personnavn.

At et navn er rettsbeskyttet, betyr normalt at det ikke kan tas av en person uten slektstilknytning eller uten samtykke fra alle som bærer navnet.

Positivt

Arbeidsgruppa mener at vektige hensyn taler for endringen, og peker på at det er positivt at flere navn blir frie, og dermed blir tilgjengelige for en større del av befolkningen.

- Grensen som er foreslått, vil etter arbeidsgruppas mening gi rettsbeskyttelse til de etternavnene som har et rimelig behov for beskyttelse av hensyn til f.eks. samhørighet, identitetsfølelse og eierforhold.

Det er også et argument at etternavn som er vanlige i andre land, men nye i Norge, så raskt som mulig bør kunne bli frie, slik at de lettere også kan tas i bruk her i landet.

Bortfall av rettsbeskyttelse for en del etternavn kan etter våre vurderinger ikke ses å virke urimelig overfor de som berøres, skriver arbeidsgruppa.

Ifølge utredningen tenkes ordningen gjennomført på denne måten:

På liste

- Alle etternavn som ved den nye lovens ikrafttredelse har færre enn 200 bærere, føres opp på ei liste over rettsbeskyttede navn. Etternavn som seinere får 200 eller flere bærere, strykes fra lista, og vil aldri mer kunne bli oppført, sjøl om navnet seinere skulle få færre enn 200 bærere.

Navn som ikke er oppført når loven trer i kraft, vil ikke under noen omstendighet være rettsbeskyttet.

<B>BLIR UBESKYTTET:</B> Kjell Inge Røkke: 421 personer bærer etternavnet Røkke i Norge i dag. Navnet er beskyttet under dagens lov, men vil ikke være det etter det nye lovforslaget.