KLAGEADGANG: Bjørn-Kristian Svendsrud (Frp), fylkestingsrepresentant i Vestfold, og Camilla Maria Brekke fra elevrådet ved Horten videregående skole mener filmopptak av muntlig eksamen fører til reell klageadgang for elevene. Foto: Gisle Birkeland
KLAGEADGANG: Bjørn-Kristian Svendsrud (Frp), fylkestingsrepresentant i Vestfold, og Camilla Maria Brekke fra elevrådet ved Horten videregående skole mener filmopptak av muntlig eksamen fører til reell klageadgang for elevene. Foto: Gisle BirkelandVis mer

Prøveprosjekt

Nå kan muntlig eksamen filmes

- Gir oss større mulighet til å nå fram ved å klage på karakteren, sier Agathe Waage, leder i Elevorganisasjonen.

Vestfold har fått godkjenning fra Kunnskapsdepartementet om et forsøksprosjekt der muntlig eksamen kan filmes, dersom eleven ikke motsetter seg det. Forsøksprosjektet blir i første omgang gjennomført ved noen av de videregående skolene i Vestfold. Nyheten gjøres kjent av Kunnskapsdepartementet i dag.

- Hvis det går som vi håper, vil det bli testet ut allerede til våren, sier Bjørn-Kristian Svendsrud, fylkestingsrepresentant for Frp i Vestfold og formann i Fremskrittspartiets Ungdom.

Ekstra sikkerhet

Agathe Waage, leder i Elevorganisasjonen, vil følge prøveprosjektet i Vestfold med stor interesse.

VIKTIG: - Eksamen kan avgjøre elevenes framtid, derfor må den være rettferdig, sier Agathe Waage, leder i Elevorganisasjonen. Foto: Gunnar Ringheim / Dagbladet
VIKTIG: - Eksamen kan avgjøre elevenes framtid, derfor må den være rettferdig, sier Agathe Waage, leder i Elevorganisasjonen. Foto: Gunnar Ringheim / Dagbladet Vis mer

- Eksamen kan avgjøre elevenes framtid. Derfor må vi sørge for at den er så rettferdig som mulig. Vi er veldig positive til forslaget om å filme muntlig eksamen. I dag kan elevene kun klage på formen, ikke innholdet. Det bør være en frivillig ordning, men at alle som ønsker det skal få muligheten.

- For elevene handler det om å ha den ekstra sikkerheten å kunne klage på karakteren hvis man er uenig med sensors konklusjon. For i verste fall kan feil eksamenskarakter gjøre at du ikke kommer inn på drømmestudiet ditt, sier Agathe Waage.

Reell mulighet

Camilla Maria Brekke (18), leder for komiteen for elevmedvirkning i Vestfold fylkeselevråd og sisteårselev ved Horten videregående skole, er positiv til at det gjøres filmopptak når elever er oppe til muntlig eksamen.

- Spennende at det er Vestfold som skal få teste det ut. Dette betyr at elevene har en stemme og en reell mulighet til å klage på karakterene sine i muntlig. Jeg synes det er viktig at det er lagt vekt på sikkerheten for elevene ved at opptaket slettes raskt, og oppbevares bare en eventuell klage er avgjort, sier Camilla Maria Brekke.

Landsmøtevedtak

FpU-formann Bjørn-Kristian Svendsrud poengterer at det ved muntlig eksamen i dag bare kan klages på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet.

VEDTAK: FpU-formann Bjørn-Kristian Svendsrud har lenge kjempet for muligheten til å filme muntlig eksamen. Foto: Gisle Birkeland
VEDTAK: FpU-formann Bjørn-Kristian Svendsrud har lenge kjempet for muligheten til å filme muntlig eksamen. Foto: Gisle Birkeland Vis mer

- Rektor henter i så fall inn en uttalelse fra sensor og eksaminator og sender disse sammen med klagen og rektors egen uttalelse til klageinstansen, sier han.

FpU fremmet en resolusjon om å tillate filming av muntlig eksamen på Frp-landsmøtet i år.

- Vi følte at landsmøtevedtaket var en stor seier, men når regjeringen nå godkjenner dette prøveprosjektet viser det at regjeringen følger opp landsmøtets vedtak, og det gjør meg veldig glad, sier Svendsrud.

For dårlig

FpU-formannen mener at vedtaket først og fremst er en seier for elevene.

- Vi har vært opptatt av å styrke rettssikkerheten til elevene ved muntlig eksamen, fordi den rett og slett har vært for dårlig. En reell klageadgang ved muntlig eksamen kan bety mye for den enkelte elev som føler seg urettferdig behandlet.

- Målet må være at dette ikke skal være et prøveprosjekt for et enkelt fylke, men en nasjonal ordning på sikt. Det blir enklere for elevene å klage på karakteren ved muntlig eksamen når de får en reell klageadgang på en karakter som tross alt er veldig viktig for alle elever som gjennomfører en muntlig eksamen, sier Bjørn-Kristian Svendsrud.