- Nå må vi stramme

Finansminsiter Sigbjørn Johnsen (Ap) legger fram revidert budsjett for 2012 nå.

STRAMMER INN: Finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) kutter seks milliarder på revidert nasjonalbudsjett. Foto: Jacques Hvistenbdahl
STRAMMER INN: Finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) kutter seks milliarder på revidert nasjonalbudsjett. Foto: Jacques HvistenbdahlVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet/NTB): Det er stor usikkerhet i Europa. Mitt opp i dette legger Sigbjørn Johnsen frem et budsjett som viser at det fortsatt går ganske bra i Norge.

- Den europeiske krisen forteller oss at det er viktig å ha de grunnlegende økonomisk tingene i orden. Vi må være godt forbredt på det som kan komme. Da må Norge vise muskler.

Det sa finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) da han presenterte det reviderte nasjonalbudsjettet i formiddag.

- Vi foreslår å bruke mindre oljepenger for å ta vare på de resultatene vi har fått til i Norge. Det å finne den rette balansen mellom å stramme inn uten å hemme vekst er målet, sier finansministeren.

Føler med sine europeiske kollegaer
Finansministeren er svært bevisst på den vanskelige situasjonen landene i Sør-Europa er i nå, og ønsker å gi gode råd:

- Jeg tror ikke det er bare instramminger som skal til. De må også finne penger. For eksempel ved hjelp av skatteinntekter, og pensjonsutgifter. Men nå sitter jeg på utsiden og titter inn, så det jeg kan bidra mest med er å dele erfaringer fra Norge, sier Johnsen

Han legger til at det er synd at det nå er nødvendig for de europeiske landene nå må gå gjennom tøffe tiltak. Det er nettopp denne usikkerheten dette fører med seg som Johnsen mener er bakgrunnen for at det reviderte budsjettet er strammet inn.

- Frøet til nedtur sås i oppgang. Vi må bygge oss opp reserver i gode tider, sier Sigbjørn Johnsen.

Industrien trenger hjelp
Ledigheten i Norge er den laveste i OECD-området. Vi har en sterk vekst i sysselsettningen og i norsk økonomi.
Finansministeren mener Norges høye kostnadsnivå er Norges største utfordringer, spesielt for industrien.

- Vi har et høyt kostnadsnivå. Det er den største utfordring for norsk fastlandsindustri. Derfor må vi ha en stram finanspolitikk for å svare denne utfordringen, sier Johnsen.

Det blir foreslått å gi 227 millioner til nye såkalte såkornsfond for å hjelpe bedrifter i en tidlig fase.

- Det viktigste vi gjør er likevel å bruke mindre oljepenger. Det gir en gunstig rente for norsk industri. Hadde vi brukt mer oljepenger hadde den norske krona blitt enda sterkere, og eksportvarene våre blitt dyrere, sier Johnsen.

900 millioner til 22. juli
I tillegg til de 674 millionene som ble bevilget i forbindelse med angrepene 22.juli i fjor, blir det i revidert budsjett bevilget 900 millioner ekstra.

- De fysiske skadene som ble gjort skal vi gjøre vårt for å reparere, sier finansministeren.

455 millioner går til statsbygg, 154 millioner går til vakt og sikring og 148 millioner går til flere sikringstiltak til forsvardepartementets byggninger.

Det reviderte statsbudsjettet skal først og fremst dekke ekstraordinære utgifter som kommer uforutsett. Siden statsbudsjettet ble lagt frem i høst har Norge blitt rammet av flere ulykker på toppen av angrepene 22. juli.

- En kan si at vi i revidert statsbudsjett betaler de "regningene" som har hopet seg opp siden vi la fram statsbudsjettet, sier Johnsen.

Utgifter
Det er reduserte utgifter i folketrygden viser det reviderte budsjettet for 2012, men flere går tidlig av med pensjon.

- Flere tidlig pensjonerer seg . 1751 millioner har gått av med AFP. Det er en ganske stor oppjustering. Det viser at dette er vanskelig å beregne, men kan også hende at vi trenger bedre statistikk på dette frem over, sier finansministeren.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) mener utgiftene øker for mye, og at regjeringen ikke har anstrengt seg nok for å prioritere i budsjettet.

- Den kraftige utgiftsøkningen på 3,1 prosent ligger også over veksten i brutto nasjonalprodukt. Begge deler viser at regjeringen ikke anstrenger seg nok for å gjennomføre nødvendige prioriteringer, sier NHOs næringspolitiske direktør Petter Haas Brubakk i en kommentar til revidert budsjett.

Kutter 6 milliarder

Bruken av oljeinntekter er 116,2 milliarder kroner i 2012, det er 6 milliarder kroner mindre enn det regjeringen la opp til i statsbudsjettet sist høst. Det betyr at det brukes 16 milliarder kroner mindre enn det handlingsregelen tilsier.

Da statsbudsjettet ble lagt frem i fjor høst, var det første budsjett siden 2007 som ikke overskred handlingsregelen.

Handlingsregelen sier at statens årlige bruk av oljeinntekter ikke må overstige den forventede realavkastningen på kapitalen i Statens pensjonsfond utland (Oljefondet). Forventet realavkastningsrate er satt til fire prosent.

Hovedbudsjettet for 2012 er litt over én billion kroner, nærmere bestemt 1.006 milliarder. 

Lekkasjene
Til tross for at finansministren nå strammer inn livreima, er det flere som kan glede seg over mer å rutte med ut året.  

Tradisjonen tro har timene i forkant av budsjettframleggingen vært preget av stadig nye lekkasjer.

Allerede før Johnsen la fram budsjettet, var det kjent at regjeringen vil:

• Gi barnevernet 60 millioner kroner friske penger, som Dagbladet kunne melde i morges. Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker blir styrket med 10 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett, mens 50 millioner kroner ekstra er satt av  til statlig barnevern. (Bufetat).

• Styrke PST med 21 millioner kroner, skriver VG.

• Foreslå å bruke 320 millioner kroner ekstra på utbedring etter ras, flom og brann på veier og jernbane. Planen er at 120 millioner skal gå til Statens vegvesen og 200 til Jernbaneverket, melder NRK. Hordaland og Sogn og Fjordane får mest, der mye skal brukes på utbedring etter stormen Dagmar. B

• Bevilge totalt 50 millioner kroner til nye bryst til kvinner etter kreftoperasjon. Det forteller SV-leder Audun Lysbakken til bt.no

• Tilby Helse Sør-Øst å låne inntil 75 millioner kroner i 2012 og 2013, for at det skal lages et samhandlingssenter på Aker sykehus.

• Øke bevilgningen til opprydningsarbeidet i regjeringskvartalet etter terroraksjonen 22. juli med 770 millioner kroner, melder Aftenposten.

• At det offentlige skal ta over ordningen for yrkesskader. I dag er det to uavhengige ordninger, én i folketrygden og én hos forsikringsselskapene.

• Bevilge 14 millioner kroner til ny helikopterhangar i Longyearbyen, melder Svalbardposten.

• Presentere 2,3 milliarder kroner mer i skattinntekter for kommunene i år enn først antatt, som kommunene får beholde, melder Aftenposten.

• Tilføre skog- og treforedlingsindustrien om lag 150 millioner kroner i ekstra midler, ifølge Nationen.

• Bevilge 50 millioner kroner til et omstillingsfond etter nedleggelsen av solcellefabrikken til REC i Glomfjord i Meløy kommune i Nordland, ifølge Kommunal Rapport.

• Kommunene vil også få en økning i såkalte frie inntekter, melder Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

• Etablere inntil seks nye såkornfond. Regjeringen og næringslivet skal hver finansiere halvparten av midlene som stilles til rådighet, potensielt 3 milliarder kroner.

• Skape rundt 1000 nye studieplasser, spesielt innenfor ingeniørfagene, ifølge TV2.