Nå øker lønnsforskjellene igjen

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn øker. Selv i kvinnedominerte yrker. I denne tabellen kan du sammenlikne din lønn med kollegene i din bransje.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Lønnsstatistikken fra Statistisk sentralbyrå forteller hva som er gjennomsnittslønna for arbeidstakere både i privat næringsliv og i det offentlige. Statistikken bygger på månedlig utbetalt lønn for over 1,2 millioner arbeidstakere.

 • Lønnsoversikten viser at det går feil vei med likestillingen i arbeidslivet.
 • I 2001 tjente kvinner i gjennomsnitt 183600 kroner, mens menn tjente 276100 kroner.

  Fra 2000 til 2001 har menns gjennomsnittlige lønnsinntekt økt 4200 kroner mer enn kvinners. Denne økningen er større enn tidligere år.

 • Kvinners lønn utgjorde i 2002 83,9 prosent av menns lønn, viser tall fra SSB.

  Utjevningstillegg


  Sterke krefter mobliserer nå for å snu denne utviklingen.

  I dag møtes rundt 100 organiserte til likelønnskonferanse i regi av Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon (UHO) .

  Blant dem finnes både kvinner og menn. Konferansen blir startskuddet for en kampanje for likelønn der T-skjorter og buttons med kravet «100 prosent» deles ut.

  I en meningsmåling Opinion har gjort for UHO svarer sju av ti at de ikke tror det er mulig å få likere lønn de neste fem åra.

  I samme måling svarer 80 prosent av de spurte at de støtter et særlig utjevningstillegg i årets lønnsoppgjør.

  Stor utfordring


  Likestillingsdirektøren Long Litt Woon mener utviklingen først og fremst skyldes at både kvinner og menn velger altfor tradisjonelt. Long mener nordmenn ikke forstår fullt ut hvor kjønnsdelt arbeidsmarkedet i Norge faktisk er.

  - På 1970-tallet lyktes vi med å få kvinner inn i yrkeslivet. Problemet er at de gikk rett inn i det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, og at både kvinner og menn fortsatt velger svært tradisjonelt. Det er en betydelig utfordring å endre nordmenns holdninger på dette området, mener Long.

  Deltidsarbeid


  Likestillingsdirektøren er også bekymret over at 70 prosent av nordmenn som er i ufrivillig deltidsarbeid er kvinner. Over 40 prosent av kvinnene jobber deltid i Norge mot 30 prosent i EU.

  - Brøkdelstyranniet rammer kvinner sterkest, og det er i hovedsak i helsevesenet dette pågår. Man ser for eksempel ikke at industrien opererer med deltidsarbeid på samme måte, sier hun.

  Forskningsleder ved institutt for samfunnsforskning, Hege Torp, er ikke like negativt på at kvinner i mindre grad enn menn tenker penger og status når de velger yrker.

  - Jeg har forståelse for at mange kvinner føler seg urettferdig behandlet på arbeidsmarkedet, men vi må ikke glemme at den norske modellen har mange gode kvaliteter. Norske kvinner har blant annet langt bedre muligheter for å kombinere karriere og familie enn i de fleste andre land, sier Torp.

  Menn sjefer


  I de kvinnedominerte yrkene er det også mannen som får den feteste lønnssjekken.

  - Det er liten tvil om at menn i stor grad blir sjefer i de typiske kvinneyrkene, og tjener mer penger, konstaterer Long.

*:: og bergverksdrift <br>**: inkl. forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet.
KVINNEDAGEN 1974 : For 30 år siden var lik lønn for likt arbeid et sentralt kvinnekrav i demonstrasjonstog. Både i dag, 8. mars, og på 1. mai kan det pusses støv av de gamle parolene.