HAR FÅTT KARANTENE: I seks måneder må Per Sandberg holde seg unna tidligere saksfelt. Det medfører en betydelig etterlønn. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
HAR FÅTT KARANTENE: I seks måneder må Per Sandberg holde seg unna tidligere saksfelt. Det medfører en betydelig etterlønn. Foto: Heiko Junge / NTB scanpixVis mer

NÅ: Per Sandberg får minst 650 000 kroner i etterlønn

Er i dag ilagt seks måneders karantene.

Tidligere fiskeriminister Per Sandberg (Frp) har fått seks måneders karantene.

«Karantenenemnda har besluttet at du ilegges seks måneder karantene i forbindelse med din overgang fra embete som fiskerminister i Nærings- og fiskeridepartementet til etablering av egen konsulentvirksomhet», heter det i beslutningen fra Karantenenemda.

Dagbladet skrev i går at Sandberg hadde søkt og fått innvilget ekstra fratredelsesytelse, med full statsrådslønn fram til 14. november. På grunn av karantenen han nå er ilagt, er denne forlenget til 13. februar.

Mye penger

I tillegg ilegges han fire måneder saksforbud for saker som gjelder kvotesystemet, herunder ressursrente innen fiskerinæringen.

MØTTE PRESSEN: Per Sandberg og kjæresten Baharet Letnes møtte pressen etter å ha lovet et oppgjør. Video: Emilie Rydning / Dagbladet Vis mer

Sandberg får full lønn i karanteneperioden på seks måneder. Statsrådslønna er per i dag 1,3 millioner. Altså vil Sandberg få minst 650 000 kroner i etterlønn.

«I karantenetiden gis full lønnskompensasjon tilsvarende din lønn på fratredelsestidspunktet med tillegg av feriepenger, jf. karanteneloven § 8», står det i vurderingen.

Etter bråket i sommer antydet Sandberg at han og kjæresten vil skrive bok om sin side av saken. Også Robert Eriksson skrev bok i kjølvannet av sin periode i regjeringen, og fikk klar beskjed om at inntekter fra boksalg ville bli trukket fra etterlønna dersom boka ble skrevet i etterlønnsperioden.

Bakgrunnen for karantene er enkeltmannsforetaket «Per Sandberg» som Per Sandberg har opprettet.

Per: Nummer 24

Sandberg har selv oppgitt at dette skal drive med med konsulentvirksomhet innenfor et bredt spekter av markedsføring, rådgivning og publikasjoner, og ta oppdrag for et bredt spekter av næring og politikk.

Hovedfokuset skal være sjømat og havbruk, heter det i skjemaet han har fylt ut.

Per Sandberg blir nummer 24 i rekken som får karantene siden 2015. Marit Berger Røsland, Tord Lien og Robert Eriksson er tidligere statsråder i Solberg-regjeringen som også har fått karantene. I tillegg er det 20 tidligere statssekretærer og politiske rådgivere som er ilagt karantene.