Nå sier AP ja til utslippsfrie gasskraftverk

Ap-regjeringen foretar en snuoperasjon med historisk sus.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

For 15 måneder siden måtte Bondevik-regjeringen gå av fordi den bare ville tillate bygging av forurensningsfrie gasskraftverk. I morgen slår Miljøverndepartementet fast at Norge skal ha sitt første utslippsfrie gasskraftverk i drift innen år 2005.

Det er i Miljøverndepartementets klimamelding, som legges fram i morgen, gasskraftbomben detoneres. Etter det Dagbladet får opplyst vil konsekvensen av klimameldingens gasskraftpolitikk blant annet være at de planlagte konvensjonelle gasskraftverkene neppe vil se dagens lys.

Kontrast

Dette står i sterk kontrast til Ap's retorikk 9. mars i fjor, da Bondevik-regjeringen ble tvunget til å gå av - nettopp på gasskraftsaken. Bondevik-regjeringen var villig til å bygge forurensningsfrie gasskraftverk, men motsatte seg utbygging av såkalt konvensjonelle gasskraftverk. I stortingsdebatten denne avgjørende kvelden oppsummerte Stoltenberg debatten slik:

«Debatten om gasskraftverk (...) handler om hvordan vi tror vi best kan bidra til å redusere utslippene. Et flertall i denne salen mener at utslippene av klimagasser blir redusert dersom vi tar i bruk gass til kraftproduksjon (...). I tillegg mener et flertall i denne salen at vi raskere utvikler enda mer miljøvennlig gasskraftteknologi dersom vi i dag setter i gang å bruke den best tilgjengelige teknologien.»

Nå mener regjeringen det er mulig å utvikle forurensningsfrie gasskraftverk - uten å gå veien om forurensende gasskraftverk.

Jens Stoltenberg under gasskraftdebatten 9. mars i fjor:

«Et flertall i denne salen mener at utslippene av klimagasser blir redusert dersom vi tar i bruk gass til kraftproduksjon (...). I tillegg mener et flertall i denne salen at vi raskere utvikler enda mer miljøvennlig gasskraftteknologi dersom vi i dag setter i gang å bruke den best tilgjengelige teknologien.»

Valgkampsak

Etter det Dagbladet får opplyst i regjeringsapparatet har kursendringen internt i regjeringen ikke skjedd uten kamp. Det har vært en dårlig skjult hemmelighet at departementets politiske ledelse hele tida har vært skeptisk til ideen om å satse på tradisjonelle og klimaforurensende gasskraftverk. Noen dager etter at Siri Bjerke tiltrådte som miljøvernminister uttalte hun at «det er ikke sikkert om forurensende gasskraftverk blir bygd».

Etter en beintøff intern tautrekning har politisk ledelse trukket det lengste strået.

Nå kan Ap gå ut i valgkampen med den beste miljøsaken på år og dag.

Forskjellen mellom sentrumsregjeringens gasskraftforslag og Ap-regjeringens nye forslag er det konkrete innholdet. Etter det Dagbladet får opplyst slår Miljøverndepartementet fast at minst et, kanskje flere slike gasskraftverk skal være i gang fra år 2005.

Mindre utslipp

Miljøverndepartementet varsler også at man skal sette i gang omfattende tiltak på norsk sokkel for å begrense utslippene av CO{-2} og andre klimagasser. Utslippene fra olje- og gassvirksomheten på sokkelen er Norges hovedproblem i klimasammenheng.

I klimameldingen går det fram at regjeringen vil satse på å elektrifisere installasjonene i Nordsjøen. Timeplanen er stram. Deler av sokkelen må ha kommet i gang med disse tiltakene innen år 2008, samme år som Kyoto-avtalen trer i kraft.