LEVER FARLIGERE: Ifølge det nye forslaget senkes terskelen for å felle jerv, gaupe og bjørn i nødverge dersom antallet dyr er over det bestandsmålet som Stortinget har fastsatt. Foto: Scanpix
LEVER FARLIGERE: Ifølge det nye forslaget senkes terskelen for å felle jerv, gaupe og bjørn i nødverge dersom antallet dyr er over det bestandsmålet som Stortinget har fastsatt. Foto: ScanpixVis mer

Nå skal det bli enklere å skyte denne karen

Vil senke terskelen for å felle vilt i nødverge.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

|||I dag kan vilt felles uten hensyn til fredning «under direkte angrep på bufe og tamrein». Ifølge det nye forslaget senkes terskelen for å felle jerv, gaupe og bjørn i nødverge dersom antallet dyr er over det bestandsmålet som Stortinget har fastsatt.


Felling skal da kunne skje dersom det må anses påkrevet for å fjerne en umiddelbar og betydelig fare for skade på bufe, tamrein og gris. Dersom rovdyrbestanden deretter i en periode på tre år ligger klart under bestandsmålet, strammes fellingsadgangen inn inntil vilkårene for utvidet fellingsadgang på nytt er oppfylt.


- Gjennom denne endringen sørger regjeringen for at beitebrukere og dyreeiere får bedre mulighet til å beskytte dyra sine mot rovviltangrep. Dette er en viktig endring som følger opp Soria Moria-avtalen, sier landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp) i en pressemelding.


I dag er bjørnebestanden under bestandsmålet. Regjeringen går derfor inn for en overgangsbestemmelse som sikrer at fellingsadgangen for bjørn utvides første gang bestandsmålet nås. Når det gjelder jerv og gaupe, er vilkåret for utvidet felling oppfylt med dagens bestandssituasjon.


I tillegg skal det bli lettere å felle rovdyr som befinner seg i rovdyrsikker hegn. Lovforslaget inneholder også en bestemmelse om at hund skal omfattes av nødvergebestemmelsen når den befinner seg innenfor rovdyrgjerdet.

(NTB)