Nå skal noen få svi

Bondeviks siste budsjett gir skattelettelser til de aller fleste. Men forslaget lever neppe mange ukene. Med SV-Kristin i regjering får trolig lønnstakere med inntekt på 450 000 kroner en skatteøkning på 9 460 kroner.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Her kan du sjekke hvilke utslag det foreslåtte statsbudsjettet kan få for din lommebok. Nå skal den rødgrønne regjeringen endevende budsjettet.

Men knapp tid gjør at flere av forslagene nok blir beholdt. Vi har spådd hva Stoltenberg & co vil gjøre med de enkelte postene:

Skatter og avgifter

MINSTEFRADRAGET: Vil øke minstefradraget for lønnsinntekt fra 57 400 kroner til 63 700 kroner. Satsen økes fra 31 til 33,5%.
Effekt:
1764 kroner i spart skatt for alle som tjener over 190 100 kroner (justert for lønnsvekst: 1200 kr).
Slik går det:
Usikkert. Det blir svært vanskelig for de rødgrønne å senke minstefradraget til 2004-nivå uten å gjøre andre skattemessige grep for dem med lave eller midlere inntekter.

PERSONFRADRAGET: Økes bare med lønnsveksten fra 34 200 til 35 400 kroner (klasse 1). For klasse 2 økes det til 70 800 kroner.

Effekt: Skattelette på 336 kroner, men effekten er null hvis man tar hensyn til antatt lønnsvekst.
Slik går det:
Senkes muligens tilbake til 2004-nivå (32 900).

FRIKORTGRENSA: Beholdes på 29 600 kroner.

Slik går det: I Soria Moria-erklæringen har de rødgrønne lovet å øke fribeløpet for ungdom. FORMUESSKATTEN:Innslagspunktet for formuesskatten økes fra 151 000 til 190 000 kroner. Maksimal formuesskatt blir 0,9 % mot dagens 1,1 %. Ingen forskjell mellom klasse 1 og 2. Ektefeller med skattepliktig formue tjener på dette.

 TØFF START:  Kristin Halvorsen og de rødgrønne får bare tre knappe uker på seg til å snu opp ned på Bondevik-regjeringens forslag til statsbudsjett. Noen lønnstakere vil garantert få skatteskjerpelse i forhold til budsjettforslaget som ble lagt fram i går. Foto: Robert S. Eik
TØFF START: Kristin Halvorsen og de rødgrønne får bare tre knappe uker på seg til å snu opp ned på Bondevik-regjeringens forslag til statsbudsjett. Noen lønnstakere vil garantert få skatteskjerpelse i forhold til budsjettforslaget som ble lagt fram i går. Foto: Robert S. Eik Vis mer

Effekt: Har du 750 000 kroner i skattemessig formue, sparer du 771 kroner årlig i formuesskatt.

Slik går det: Godtas ikke. Formuesskatten kan tvert imot bli skjerpet. Rabatten for formuesskatt på aksje- og rentefond vil nok også bli reversert. I 2005 teller bare 65 % av fondenes verdi når formuesskatten skal beregnes.

UTLENDINGER: Det strammes inn i det særskilte standardfradraget som personer fra andre EØS-land kan velge i stedet for ordinær beskatning. Det foreslås å redusere satsen fra 15 til 10 prosent og å sette et øvre tak for fradraget på 40 000 kroner.

Slik går det: Usikkert

GAVEFRADRAGET: Grensen for fradrag for gaver til frivillige organisasjoner foreslås økt fra 12 000 kroner til 15000 kroner. Samtidig foreslås det å innlemme gaver til politiske partier i fradraget.

Effekt: 840 kroner i spart skatt hvis du gir maks.

Slik går det: Gavefradraget beholdes, men senkes muligens til 6000 kroner. Å innlemme politiske partier i gavefradraget godtas.


BSU:
Satsen er nå på 15 000 kroner årlig.

Forslag: 20 000 kroner årlig.

Effekt: For mange får det ingen effekt. Årsaken er at regjeringen beholder maksgrensa på 100 000 kroner for totalt sparebeløp. Selv om du kan spare opp maksbeløpet på kortere tid (fem år), får du ikke større total skattelette.

Slik går det: Godtas sannsynligvis ikke, men BSU-ordningen beholdes.

HJEMME-PC: Reglene skjerpes betydelig inn. Nå kan du knytte både videokamera, skannere og flatskjermer til den såkalte bruttotrekkordningen. Det vil si, litt forenklet, at svært mange får innkjøpet subsidiert med 47,8 % via skattetrekket. Fra og med i går kan du maks bruke 10 000 kroner innenfor ordningen. Fra samme tidspunkt er det heller ikke anledning til å la kommunikasjon (bredbånd, ADSL etc) inngå i nye bruttotrekkordninger.

Slik går det: Godtas.

FIRMABIL: Beløpsgrensene for beskatning av firmabil justeres årlig i takt med konsumprisindeksen. For 2006 vil det si at grensa økes fra 235 000 kroner til 239 100 kroner.

Slik går det: Det kan bli innstramminger for firmabileiere, men muligens ikke allerede i 2006-budsjettet.


ARVEAVGIFTEN:
Fribeløpet for arveavgift dobles fra 250 000 til 500 000 kroner! Mottar du mindre enn fribeløpet i samlet arv og gave, slipper du arveavgift. Merk at fribeløpet er per giver, det vil si at du kan få 500 000 kroner avgiftsfritt fra både bestefar og bestemor, til sammen en million. I tillegg foreslås en avdragsordning ved generasjonsskifte i familiebedrifter.

Dagens satser: 1. Arveavgift for livsarvinger 0 - 250 000: 0 % 250 000 - 550 000: 8 % 550 000 - : 20 %
Nytt forslag:
0 - 500 000: 0 %500 000 - 1,1 mill: 8 %1,1 mill - : 20 %Tilsvarende nye beløpsgrenser for andre arvinger (barnebarn etc), men med henholdsvis 0, 10 og 30 %, som før.
Slik går det:
Blir trolig ikke vedtatt, med unntak for avdragsordningen.

TELEFON: Nå kan jobben dekke inntil 3200 kroner av telefonregningen din skattefritt. Ved «sterke» tjenstlige behov, kan både fasttelefon og mobiltelefon dekkes, samt 50 prosent av kostnadene til Internett. Fra 2006 får du bare dekket inntil 1000 kroner skattefritt. Ringer du for mellom 1000 og 5000 kroner, blir det beskattet som lønn. Utgifter utover 5000 kroner utløser derimot ikke skatteplikt. Har du to eller flere abonnement som dekkes av jobben (f.eks. mobil og hjemmetelefon) er grensa 1000 til 7000 kroner.
Effekt:
Dekker jobben 3500 kroner i året, må du betale 1070 kroner i skatt (toppskatt: 42,8 %).

Slik går det: En forenkling som trolig godtas, eventuelt innskjerpes.

Barna 

Regjeringen vil gi fedre ei uke ekstra pappapermisjon. 1,7 milliarder mer på barnehagebygging og løfte om full barnehagedekning i løpet av 2006. Men barnehageprisen økes fra 2750 til 2830 kroner. Barnetrygden holdes på det samme nivå, og kontantstøtten foreslås videreført.

Slik går det: Barnehageprisen senkes fra 2750 til 2250 kroner fra 1. januar 2006. Seinest ved utgangen av 2007 skal prisen ytterligere ned til 1750 kroner. Kontantstøtten er foreløpig fredet.

Moms og gebyr

Regjeringen ønsker å øke momssatsen for matvarer fra 11 til 13 prosent. Den lave satsen for persontransport, kino og NRK økes fra sju til åtte prosent. Mobilbruk i utlandet kan bli dyrere. Det blir nemlig slutt på at du slipper norsk moms på 25 prosent når du ringer i mobiltelefon fra utlandet og hjem til Norge. I tillegg blir overnattingstjenester tatt inn i mva-systemet.

Slik går det: Usikkert. Svært vanskelig for de rødgrønne å svelge en momsøkning, men de kan bli nødt for å få budsjettet til å gå opp.


TINGLYSINGSGEBYR:
Det blir billigere å flytte boliglånet. Nå må du betale 1901 kroner i tinglysingsgebyr når du bytter bank. Nytt forslag: 250 kroner. Men folk som tar opp lån for første gang, må fortsatt betale høy sats.

Slik går det: Lever farlig. Rettsgebyrene er ofte salderingspost når budsjettet skal gå opp.