Barnevern

Nå slår Helsetilsynet barnevernsalarm

Statens helsetilsyn mener at svikten i barnevernet er så omfattende og alvorlig at omorganisering kan være nødvendig.

SLÅR ALARM: Statens helsetilsyn ber myndighetene vurdere omorganisering av barnevernet for å få bukt med omfattende svikt som har pågått over år. Foto: NTB Scanpix
SLÅR ALARM: Statens helsetilsyn ber myndighetene vurdere omorganisering av barnevernet for å få bukt med omfattende svikt som har pågått over år. Foto: NTB Scanpix Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Statens helsetilsyn finner situasjonen i norsk barnevern så alvorlig at de er i tvil om at tiltakene som til nå er iverksatt knyttet til kompetanseheving, styrket samarbeid mellom barnevernet og helsetjenesten og kvalitetsbedring er tilstrekkelig, skrev Dagbladet i går.

EMD-STORM MOT NORGE: Saken til Trude ble tatt til behandling i Menneskerettsdomstolen i desember 2015. Siden er ytterligere 39 norske barnevernssaker satt under lupen i Strasbourg. Video: Siv Johanne Seglem og Asle Hansen Vis mer

Onsdag publiserte Helsetilsynet en ny rapport om Hanne og «Marie» fra Vestlundveien ungdomssenter som ble narkomane i barnevernet og seinere døde.

Helt avslutningsvis i rapporten skriver Statens helsetilsyn følgende:

«Ut fra den omfattende svikten som er beskrevet, finner vi likevel grunn til å spørre om kvaliteten i barnevernstjenestene og i barnevernsinstitusjonene er så svak at det må vurderes mer radikale grep for å heve kvaliteten opp på et akseptabelt nivå».

- Alle rapporter og gjennomganger som er kommet om barnevernet viser svikt, og det er samme type feil som går igjen i rapport etter rapport. Derfor stiller vi spørsmål ved om de planlagte grepene er tilstrekkelige eller om det må sterkere lut til, uttalte avdelingsdirektør Børge Tomter i Statens helsetilsyn til Dagbladet onsdag.

Må vurdere omorganisering

Nå utdyper Helsetilsynet sin vurdering av situasjonen overfor Dagbladet, og understreker at svikten de refererer til gjelder både det kommunale og statlige barnevernet.

- Selv om organisering av tjenestene er et politisk spørsmål, mener vi det nå bør vurderes om organiseringen og ansvarsplasseringen i barnevernet, slik det er i dag, er hensiktsmessig, når en så langt ser at svikten gjentar seg og har vært der gjennom flere år. Dette er påpekt i flere ulike rapporter og gjennomganger, sier Tomter.

KRITISK: Avdelingsdirektør Børge Tomter i Statens helsetilsyn. Foto: Helsetilsynet
KRITISK: Avdelingsdirektør Børge Tomter i Statens helsetilsyn. Foto: Helsetilsynet Vis mer

Statens helsetilsyn går altså langt i å mene at en omorganisering av barnevernet kan være nødvendig for å få bukt med det de mener er en vedvarende og dyptgripende kvalitetssvikt.

Tidligere barneombud og psykolog Reidar Hjermann er blant flere toneangivende fagfolk som tidligere har tatt til orde for en omorganisering av barnevernet.

Tanken er en todeling av barnevernet - et rent hjelpende barnevern som skal jobbe for å gjøre familiene i stand til å ta vare på barna sine og et inngripende barnevern som tar over når det ikke lenger synes å være håp.

Ansvaret for det inngripende barnevernet bør legges til staten, mener fagfolkene.

- Alvor

- Statens helsetilsyn kommer med et råd som regjeringen må ta på største alvor. Jeg forventer at regjeringen nå kommer med en sak til Stortinget hvor organiseringen av barnevernet blir vurdert, sier Kari Henriksen (Ap) i Stortingets familie- og kulturkomité.

Nå vil Henriksen invitere Statens helsetilsyn til et møte i komitéen, slik at medlemmene får høre tilsynets synspunkter om barnevernet.

- Vi har ventet på forbedringer i barnevernet i årevis. Min bekymring er at barna ikke har tid til å vente. Derfor må vi sette inn konkrete tiltak nå. Vi mener at en del av tiltakene vi har foreslått vil kunne bedre rettssikkerheten i barnevernet, sier Henriksen.

Arbeiderpartiet har blant annet foreslått å nedsette ei ekspertgruppe hvis må er å bedre rettssikkerheten i barnevernet, å innføre kvalitetskrav til barnevernsadvokater, å innføre annenhåndsvurdering i akuttsaker og legge sakkyndigeordningen under fylkesnemndene.

Henriksen varsler at hun nå vil stille statsminister Erna Solberg (H) spørsmål om hvordan hun vurderer situasjonen i barnevernet.

- Dypt tragisk

Leder Kristin Ørmen Johnsen (H) i Familie- og kulturkomitéen ser behov for en omorganisering av barnevernet.

- Det er dypt tragisk det som skjedde med jentene på Vesterlundveien. Jeg mener rapporten fra Statens helsetilsyn styrker min oppfatning om at institusjonsbarnevernet bør overtas av spesialisthelsetjenesten. Vi må videre ha en sertifisering av disse institusjonene. Spesialisthelsetjenesten har kompetanse og erfaring innen psykisk helsevern, påpeker Johnsen.

Høyrepolitikeren viser til at mange unge på institusjon trenger tett oppfølging over tid, og at mange har behov for hjelp og støtte av ansatte med ulik kompetanse.

- Flere rapporter fra departementet, Helsetilsynet og Barneombudet viser at barn og unge ikke får rett hjelp til rett tid. Derfor kan ikke kommuner uten tilstrekkelig bemanning og kompetanse ha ansvar for barnevern. Jeg mener at vi må få en autorisasjonsordning for ansatte i barnevernet. Ut fra Menneskerettsdomstolens saker om norsk barnevern, ser vi at det skjer feil i fylkesnemndene. Det er derfor nødvendig med en second opinion i sakene der staten skal overta omsorgsansvar, sier Johnsen.

Kompetansesvikt

Verken Barne- og familiedepartementet eller Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har lagt opp til en omorganisering av barnevernet. De satser på et kompetanseløft.

I sin kompetanseutredning til Barne- og familiedepartementet viser Bufdir til en en undersøkelse blant barnevernsatte som viser følgende:

  • 21 prosent sier de i liten eller i noen grad kan identifisere omsorgssvikt og vurdere konsekvenser for det enkelte barn.
  • 66 prosent sier de i liten eller noen grad har kompetanse til å vurdere omsorg hos foreldre med annen sosial, kulturell eller erfaringsmessig bakgrunn. -
  • 29 prosent sier de i liten grad eller noen grad har kompetanse til å være bevisst på og jobbe for å unngå ulike former for feilslutninger i arbeidet.

«Både forskning og tilsynsrapporter tyder på en overordnet mangel på kompetanse i å benytte en systematisk, analytisk og metodisk tilnærming i arbeidet.Funnene understøttes av NOU 2017:12 «Svikt og svik», hvor kompetanse i barnevernstjenesten fremheves som en medvirkende årsak til svikt i tilbudet til barn og unge som har vært utsatt for grov vold, seksuelle overgrep og alvorlig omsorgssvikt», skriver Bufdir.

Verken Bufdir eller departementet har foreløpig besvart Dagbladets spørsmål i denne saken.

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer