- Nå syns jeg du stiller spørsmål som en anklager

Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen presset de sakkyndige hardt i retten.

HAMRET LØS: Koordinerende bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen hadde mange spørsmål til de to sakkyndige Synne Sørheim og Torgeir Husby i retten i dag. I bakgrunnen bistandsadvokat Frode Elgesem. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
HAMRET LØS: Koordinerende bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen hadde mange spørsmål til de to sakkyndige Synne Sørheim og Torgeir Husby i retten i dag. I bakgrunnen bistandsadvokat Frode Elgesem. Foto: Heiko Junge / NTB scanpixVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Torgeir Husby var synlig irritert da Mette Yvonne Larsen spurte hvorfor de sakkyndige har sittet i retten i ti uker, når de stadig sier at de ikke vil vurdere Breiviks oppførsel i retten fordi de ikke vil drive med fjerndiagnostikk.

- Du stiller spørsmål som om du er en anklager. Det er ikke vi som har bedt om å være tilstede, sa Husby og fortsatte:

- Vi er her for å se om det skulle være noe som skjer som skulle ha betydning. Det betyr ikke at vi kan fjerndiagnostisere og gå ut over evnene vi har. Hadde han brutt sammen og krabbet på gulvet, hadde det hatt betydning. At det ikke skjer noe, betyr ikke at det ikke er vesentlig, sa han.

- Ikke vårt mandat Koordinerende bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen hamret løs på sakkyndigparet Sørheim og Husby med en rekke spørsmål om deres metodebruk og utvalg av informasjon - som førte til konklusjonen om at Anders Behring Breivik er strafferettslig utilregnelig.

På forhånd advarte Larsen retten om at utspørringen hennes ville ta mye tid. Husby og Sørheim byttet på å svare på spørsmålene hennes.

- Det er litt turn-off å starte med masse spørsmål halv fire om ettermiddagen, sa hun.

Bistandsadvokaten hadde blant annet spørsmål rundt de andre psykiatrivitnene som også har observert Breivik i fengselet - men kommet til motsatt konklusjon om hans tilregnelighet.

- Vi sitter her i kraft av å ha fått et mandat. Det er den erklæringen vi legger frem. Faglig vurdering av andre vitner er ikke en del av vårt mandat, svarte Synne Sørheim.

Savnet vennene Mette Yvonne Larsen trakk fram psykiater og overlege Maria Sigurjonsdottir ved Regional sikkerhetsavdeling på Dikemark sykehus, som observerte Breivik i fengselet fra 29. februar til 21. mars. Sigurjonsdottir er ekspert på paranoid schizofreni, men fant ingenting ved Breiviks atferd som tydet på at han hadde denne diagnosen. Hun og resten av teamet ved Dikemark beskrev derimot Breivik som oppmerksom, konsentrert og organisert.

Hun spurte de sakkyndige om de ikke var nysgjerrige på hva en fagperson som møter 30 personer med diagnosen paranoid schizofreni årlig, har sett og vurdert.

- Jeg har stor respekt for Maria Sigurdjonsdottir. Jeg tenker at vi har observert forskjellig, men jeg har ikke noen mulighet for å finne ut av det, svarte Husby.

Mette Yvonne Larsen lurte også på hvorfor de sakkyndige ikke la ned mer innsats i å forsøke å få til samtaler med Breiviks venner.

Sørheim repliserte at det ikke er noen tvil om at moren er det beste vitnet.

- De bodde tross alt sammen de fem siste årene, sa hun, og påpekte at vennene så lite til Breivik de siste åra.

Larsen påpeker at flere av vennene møtte Breivik på en grillfest i april i fjor, og at Breivik også møtte venner i parken i juni i fjor. 

Arbeidsmetodene Larsen hadde flere spørsmål til de sakkyndige om arbeidsmetodene deres under samtalene med Breivik i fengselet.

- Fastholder dere at det var Ila som påla dere å gjøre samtalene sammen? spurte Larsen.

- Ordet pålegge vil jeg ikke bruke, de sa at vi måtte snakke med ham bak en glassvegg. Det sa vi at ikke var aktuelt. Ila mente vi da måtte gjøre det sammen fordi de fryktet en gisselsituasjon, sa Sørheim.

- Nå bruker du ordet «måtte», mens i rapporten skriver dere at det var et ønske fra Ila, påpekte Larsen.

Bistandsadvokaten viste også til dagens utgave av Dagbladet, der Den rettsmedisinske kommisjon opplyser at Sørheim og Husby har samarbeidet 51 ganger.

- Har dere noen gang vært uenige, ville Larsen vite.

Sørheim fortalte at hun har vært i dissens med medsakkyndige to ganger, men aldri når hun har jobbet med Husby.


Taggeperioden Bistandsadvokaten mente at de to sakkyndige ikke har lagt nok vekt på den terrortiltalte atferd i barndommen og i ungdomstida.

Sørheim og Husby ser ingen tegn til atferds- og utviklingsforstyrrelse i Breivik, fordi dette ville vist seg i barne- og ungdomsår.

Larsen leste fra et brev fra skolen der det står at Breivik forsvarte seg kraftig når han fikk kritikk og at han nesten virket redd. De to sakkyndige var ikke kjent med brevet.

Bistandsadvokaten ville vite om Sørheim og Husby var klar over omfanget av taggigen Breivik drev med i ungdomstida. Hun nevnte spesielt at Breivik som 15-åring dro alene til København for å tagge.

- Vi er kjent med at det var et visst omfang, men vi har ikke spurt hvor mange ganger i uka for eksempel, svarte Sørheim, som fastslo at taggevirksomheten ikke dokumenterer «noen gjennomgripende utviklingsforstyrrelse».

Larsen spurte om de sakkyndige visste at Breivik hadde en gasspistol i lomma da han ble stoppet av politiet på vei hjem fra Danmark. Det gjorde de ikke.

- Fungerte normalt Mette Yvonne Larsen leste også opp et brev om Breivik i barnehagen, der det kom fram at Breivik aldri gråt, heller ikke når han slo seg kraftig.

- Jeg leste brevet, men leste ikke noe annet ut av det enn at han fungerte som normalt, sa Sørheim.

- Er det en normal fungering av et barn at han ikke gråter når han slår seg? spurte Mette Yvonne Larsen.

- Som sagt, jeg leste ikke noe spesielt ut av dette brevet, svarte Sørheim.

Da Breivik var fire år mente en psykolog som undersøkte ham at han var et «kontaktavvergende, litt engstelig, passivt barn, med et mekanisk forsvar med rastløs aktivitet og et påtatt, avvergende smil». Sørheim avviste at dette kan være tegn på en utviklingsforstyrrelse.

- Debut i barndommen kan være et kriterium, men da ville ikke dette forsvunnet. I resten av barndommen og ungdommen sier alle at han fungerte normalt, sa Sørheim.

Mindre følelser Larsen gikk deretter løs på spørsmål som omhandlet det som Sørheim og Husby har beskrevet som kjernepunkter i diagnosen om utilregnelighet - affektavflatning, en manglende evne til å vise følelser. Affektavflatning er et viktig krav for schizofreni.

Bistandsadvokaten presset Sørheim til å bekrefte at frykt er en affekt og at Breivik har beskrevet frykt i retten. Det samme gjelder sinne, trishet, gråt.

- Det han har sagt i retten er at han opplever følelsespekteret sitt som smalere og at alle følelsene han har hatt lavere frekvens, sa Sørheim.

- Har Breivik beskrevet frykt? spurte Larsen. Det kunne Sørheim svare bekreftende på.

- Er sinne en del som knyttes til vurderingen av affektavflatning, ville Larsen vite.

- Ja, sinne er en følelse. Vi har ikke noe grunnlag for å si at han ikke har sinne, men han sier at han har hatt mindre følelser i det siste, svarte Sørheim.
På spørsmål fra bistandsadvokaten om Breivik hadde vist tegn til humor, svarte Sørheim benektende.

- Hva med ironi? Har han vist tegn til dette? spurte Larsen.

- Nå tror jeg jeg skal svare med bakgrunn i våre samtaler. Han lo ofte, men bare når det gjaldt opplevelser han hadde hatt, sa Sørheim.

Rettspsykiateren bekreftet også at tristhet og gråt går inn vurderingen av affektavflatning.

- Du har sett ham gråte her i rettssalen. Noen kan mene at det er feil sted å gråte, men han gjorde det, påpekte Larsen.

- Er det noe dere vil trekke fram som viser manglende evne til å vise affekter eller følelser? spurte Mette Yvonne Larsen.

- Gjennom våre samtaler opplevde vi at det var inadekvate affekter der. Han hadde ingen refleksjoner på et følelsesmesssig plan, men sa at han ikke følte så mye, svarte Sørheim.

BLE GRILLET: Anders Behring Breivik smilte da rettspsykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim forklarte seg i rettssal 250 i dag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
BLE GRILLET: Anders Behring Breivik smilte da rettspsykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim forklarte seg i rettssal 250 i dag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Vis mer