Nå vil «Skrue» avsløre Munch-hemmeligheten: - Fikk fire millioner kroner i skjult dusør

- Jeg kan jo ikke føre opp det på selvangivelsen, sier Imran Saber.

PLUTSELIG SNAKKESALIG: Imran Saber (37) sitter denne uka på tiltalebenken i den store helerisaken mot ham. Nå drar han milliondusøren i Munch-saken inn i rettssalen. Aktor Asmund Riegels opplyser at en eventuell dusørutbetaling ikke er relevant for tidsspennet 1999-2009 som er omfattet av den aktuelle tiltalen.
PLUTSELIG SNAKKESALIG: Imran Saber (37) sitter denne uka på tiltalebenken i den store helerisaken mot ham. Nå drar han milliondusøren i Munch-saken inn i rettssalen. Aktor Asmund Riegels opplyser at en eventuell dusørutbetaling ikke er relevant for tidsspennet 1999-2009 som er omfattet av den aktuelle tiltalen.Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Norske justismyndigheter holder det ennå hemmelig hvorvidt det var noen av landets tyngste kriminelle som endte opp med milliondusøren etter at maleriene «Skrik» og «Madonna» ble overlatt til politiet i 2006, to år etter det spektakulære ranet av Munch-museet.

Men en pågående rettssak mot straffedømte Imran Saber (37), kjent som «Skrue» og «David Toskas finansminister», ripper nå opp i det som er en av de mest betente hemmelighetene i Politi-Norge: Hvilke løfter måtte myndighetene egentlig gi til ransmiljøet for at nasjonalskattene skulle reddes?

- Fikk fire millioner kroner Det var i Oslo tingrett i 13-tida i dag at det sprakk for Imran Saber da han ble frustrert over å ha blitt spurt om helt ferske forretningsforbindelser, mens tiltalen i helerisaken han nå svarer for gjelder privatøkonomien før 2010.  

- Hvis vi skal begynne å snakke om ting etter 2010 må vi ta opp dusører som er utbetalt og sånn. Det er utbetalt fire millioner i dusør som Høyesterett har sagt at må holdes hemmelig, som gjør at at jeg blir skutt og forsøkt drept og slike ting fordi det blir lekket. Det er etter 2010 utbetalt flerfoldige millioner kroner i dusør som er fullt lovlige midler som holdes hemmelig av alt og alle. Politiet svarer ikke på hvem som har fått dusør og hvor og når, sa en tydelig frustrert Saber i vitneboksen.

Uttalelsen ble i praksis ignorert av aktor Asmund Riegels, som gikk videre i utspørringen.  

I pausen etter utbruddet «truet» Saber tilsynelatende med å avsløre flere hemmeligheter.

- Om du nevner noe etter 2010 kommer jeg med alt av vitner og alt mulig, det er opp til meg, sa Saber til Riegels.

- Forsøkt drept fordi politiet lekker Ifølge Dagbladets kilder i politiet og kriminelle miljøer er det ingen tvil om at dusørpengene fra Oslo kommune på fire millioner kroner til slutt ble utbetalt av politiet, etter alt å dømme via en klientkonto kontrollert av advokat Øystein Storrvik (som er blant andre Imran Saber og David Toskas forsvarer).

Sentrale politiledere oppfattet det tidlig i prosessen som at Imran Saber var den reelle mottakeren av pengene. Dilemmaet ble heftig diskutert på politihuset i Oslo: Gi løfter om millioner i løsepenger til kriminelle med bånd til ransmiljøet, eller miste kunstskattene for alltid.    

Spekulasjonene rundt David Toska som bestiller av Munch-ranet og Imran Saber som hovedperson i dusørforhandlinger med politiet har vært kjent offentlig i mange år, men myndighetene har aldri villet si noe om omstendighetene rundt tilbakeføringen av maleriene. Offisielt ble «Skrik» og «Madonna» funnet i en «vellykket politiaksjon».

Saber skal i årene etter den hemmelige politiavtalen ha blitt beskyldt for dobbelspill av kriminelle i ransmiljøet fordi han så ut til å ha utnyttet Munch-avtalen til å ha skaffet seg selv både penger og angivelige tillempinger i ulike straffesaker, mens det kom få andre til gode. 

Imran Saber ble i perioden rundt Nokas-dødsranet og Munch-kuppet oppfattet som David Toskas «høyre hånd» i de kriminelle miljøene, men ingen av de to ble tiltalt i Munch-saken.

Saber sitter denne uka på tiltalebenken i Oslo tingrett for å svare for det politiet mener er en privatøkonomi tuftet på kriminalitet helt siden tenåra, i en tiårsperiode.

- Hemmelige penger Allerede under en pause i rettssalen på mandag, med Dagbladets journalister til stede, kom Saber overraskende med flere kommentarer som kunne tolkes som en bekreftelse på hvor sentral han selv var i tilbakeføringen av de stjålne Munch-maleriene. Det første utbruddet kom i forbindelse med at Dagbladet hadde bedt aktoratet om kopi av beslagbilder fra helerisaken som nettopp var framlagt for retten.  

-  Politiet lekker hva som helst. Dere lekker jo hemmelig Munch-avtaler så folk blir skutt og drept!, sa Saber plutselig,  henvendt til aktor Asmund Riegels i rettspausen.  

Saber refererte etter alt å dømme til attentatet mot ham på Jordal i Oslo i 2010. Saber var nær ved å bli drept, men overlevde de sju pistolskuddene. Dagbladet skrev den gang at konflikt rundt Munch-maleriene var et mulig motiv.    

Saber gjentok den spesielle anklagen mot politiet i en pause også seinere på dagen, nå også med henvisning til Høyesterett. Da siktet han trolig til en høyesterettskjennelse fra 2007 som sikret påtalemyndigheten taushetsplikt for alle tjenestemenn når det gjelder dusøravtalen.

 - Jeg har blitt skutt og forsøkt drept fordi dere lekker høyesterettsinformasjon!, sa Saber rettet mot aktoratet.  

Han ramset opp «Knut Storberget, Lasse Qvigstad og Riksadvokaten» som personer som kjenner detaljene rundt hans rolle. På onsdag uttalte han også at «statsadvokat Geir Evanger har lekket Munch-saken».  

- Det er blitt utbetalt millioner i dusører, og så skal de late som det er hemmelige penger. Jeg kan jo ikke føre det opp i selvangivelsen, fortsatte Saber i mandagens utbrudd.  

Utsagnet kunne tolkes som at han mener befatningen med Munch-dusøren er med på å forklare hvorfor han de siste årene har hatt tilgang på mer penger enn hva som framgår i offisielle registre.

Da Dagbladet mandag ba Saber utdype de første uttalelsene, ble han mer ordknapp, men antydet at Munch-saken kan bli tema videre i heleri-rettssaken:  

- Jeg har ingen kommentar. Vent og se hva som skjer!  

RANET: Tre menn ble til slutt dømt for det oppsiktsvekkende ranet av "Skrik" og "Madonna" fra Munch-museet i 2004. Påtalemyndigheten klarte aldri å bevise at David Toska skal ha bestilt ranet for å trekke etterforskningsressurser bort fra Nokas-saken.
RANET: Tre menn ble til slutt dømt for det oppsiktsvekkende ranet av "Skrik" og "Madonna" fra Munch-museet i 2004. Påtalemyndigheten klarte aldri å bevise at David Toska skal ha bestilt ranet for å trekke etterforskningsressurser bort fra Nokas-saken. Vis mer

- Kommer du til å ta opp dette i retten?  

- Jeg tar opp hva jeg vil i retten. Jeg er tiltalt.

På ei vitneliste som Sabers forsvarerteam mandag overleverte aktor, er daværende hovedetterforsker i Munch-ranssaken, politiførstebetjent Knut Jensen, oppført. Dette skal ha sammenheng med Sabers betraktninger rundt dusør-håndteringen.   

- Jeg er ikke kjent med den bevisoppgaven og må nesten sette meg inn i den og eventuelt komme tilbake til deg, sa Jensen til Dagbladet tirsdag.

- Avskåret Aktor Asmund Riegels viser til at daværende politimester Anstein Gjengedal i 2009 uttalte at det på det tidspunktet ikke var utbetalt noen dusør til noen, og at problemstillingen derfor ikke er relevant opp mot heleritiltalen.

- Det er ingen bevisførsel rundt Munch-saken fra påtalemyndighetens side i denne saken. Vi forholder oss til en pressemelding fra Oslo politidistrikt fra 2009 der det blir opplyst at politiet på det tidspunktet ikke har utbetalt dusør. Sett opp mot vår begrensning i tid i tiltalen (tom. 2009, red anm.) er dette derfor ikke relevant. Uansett vil polititjenestemenn være avskåret med henvisning til høyesterettskjennelsen fra 2007, sier Riegels til Dagbladet.  

Sabers mangeårige forsvarer Øystein Storrvik sitter på fasiten om både hvordan dusøren ble utbetalt og til hvem, men har taushetsplikt. Han vil ikke kommentere klientens bemerkninger i retten, men opplyser at han har overlatt eventuelle spørsmål om temaet til en bisitter, advokat Mona Danielsen.  

- Jeg ønsker ikke å kommentere noe som helst, sa Danielsen til Dagbladet tirsdag.

- Høyesterett har tatt stilling Lasse Qvigstad, som ble nevnt av Saber i utbruddet i rettssalen mandag , var førstestatsadvokat da Munch-saken pågikk. 

Qvigstad har nylig blitt pensjonist, men opplyste til Dagbladet tirsdag at han — slik han husker det i dag — ikke fikk vite identiteten på noen dusør-mottager.  

- Det er mulig Imran Saber tror at at alt som skjedde via statsadvokatembetet gikk gjennom meg, men slik var det ikke, sier Qvigstad.

Morten Hojem Ervik, i dag assisterende sjef i Politiets utlendingsenhet, var en av aktorene i Munch-ranssaken og skal ha vært involvert i avtaleinngåelsen rundt maleriene. Også han viser til at han er bundet av den åtte år gamle kjennelsen fra Høyesterett knyttet til innsynskravet fra ranernes forsvarere.   

- Det er et rettslig sidespor i Munch-saken som angir hva man fikk taushetsplikt om. Høyesterett har tatt stilling til innsyn i dette. Det handler ikke om hvem som eventuelt har lyst til å si hva, det er tatt rettslig stilling til, sier Ervik til Dagbladet.   

Riksadvokat Tor-Aksel Busch har foreløpig ikke vært tilgjengelig for kommentar. Busch var trolig øverste ansvarlig for godkjenning av den unike avtalen for å sikre Munch-ransutbyttet.

Statsadvokat Geir Evanger, aktor i Munch-ankesaken, svarer slik på Sabers påstand om lekkasjer fra den hemmelige avtalen: 

- Jeg vet ikke hvilke lekkasjer han snakker om.

Daværende justisminister Knut Storberget (Ap), som også ble nevnt av Saber i slengbemerkningen mandag, understreket i 2007 på det sterkeste at han ikke hadde kjennskap til noen avtale mellom politiet/påtalemyndighetene og kriminelle/advokater overhodet. Storberget har foreløpig ikke besvart en epost for supplerende kommentarer.

- VELLYKKET POLITIAKSJON: Politiinspektør Iver Stensrud (t.h) og politiadvokat Morten H. Ervik kunne i 2006 kunngjøre at de uvurderlige Munch-maleriene var kommet til rette, men nesten ti år seinere er omstendighetene rundt tilbakeføringen ennå uklare.
- VELLYKKET POLITIAKSJON: Politiinspektør Iver Stensrud (t.h) og politiadvokat Morten H. Ervik kunne i 2006 kunngjøre at de uvurderlige Munch-maleriene var kommet til rette, men nesten ti år seinere er omstendighetene rundt tilbakeføringen ennå uklare. Vis mer