Mistet kontrollen: I juni 2007 omkom tre mennesker da en medikament- og ruspåvirket sjåfør traff bilene de satt i med lastebilen han førte. Foto: SHT/Statens vegvesen
Mistet kontrollen: I juni 2007 omkom tre mennesker da en medikament- og ruspåvirket sjåfør traff bilene de satt i med lastebilen han førte. Foto: SHT/Statens vegvesenVis mer

Nær 10 000 mistet lappen av medisinske grunner i fjor

Økning på 50 prosent på fire år.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): I  2012 ble det inndratt nær 9800 førerkort fordi helsekravet ikke var oppfylt, viser tall fra Helsedirektoratet.

Nesten hver tredje sak gjelder epileptiske anfall og andre bevissthetsforstyrrelser (30 prosent). Rusmisbruk og medikamenter er nesten like vanlig (28 prosent), mens psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser (oftest demens) utgjorde 24 prosent.

Varierer mye Bak disse tallene i statistikken skjuler det seg store geografiske forskjeller:

• «Anfall» topper lista i Oslo og Akershus med nesten 40 prosent, mens Møre og Romsdal er nederst med bare halvparten så mange saker (19 prosent).

• «Rus» oppgis som grunn i rundt 15 prosent av tilfellene i Nordland og Troms, mot ca 33 prosent i Nord-Trøndelag og 44 prosent i Møre og Romsdal.

«Psykiske lidelser» representerer nesten hver tredje inndraging i Aust-Agder (30,2 prosent), mens i Nord-Trøndelag er andelen bare 16,1 prosent for denne årsaken.

Verre før
Men høye tall til tross: Det er ikke så lenge siden langt flere av oss sannsyligvis kjørte rundt uten å ha god nok helse.

I 2009, da det for første gang ble laget en landsoversikt, ble det inndratt 6369 førerkort.

To alvorlige ulykker med store vogntog i 2005 og 2007 skyldtes også medikament- eller rusmisbruk (se faktaboks), og i rapportene i 2009 ble myndighetene bedt om å gjøre noe med situasjonen.

I 2011 var det en markant økning i inndraginger, da hele 9500 bilførere mistet «lappen».

Liker utviklingen I 2012 økte antallet enda litt mer. Men det er heller oppmuntrende enn nedstemmende at så mange ikke fikk kjøre videre i fjor, mener avdelingsdirektør Bente Moe i Helsedirektoratet:

- Vi har de aller siste åra gjort regelverket lettere å bruke for legene, og ser resultater av det nå. Men jeg tror også det er en økende bevissthet om dette, som forhåpentlig også kan få flere til å redusere bruken av medikamenter, og dermed øke trafikksikkerheten, sier hun.

Trøndere og hedmarkinger Det varierer mye fra fylke til fylke hvor mange som mister lappen.

I forhold til antall førerkort er det Nord-Trøndelag og Hedmark som topper lista, mens Rogaland, Telemark og Oslo/Akershus kommer nederst.

På landsbasis står aldersgruppa 41-60 år for rundt hver tredje inndraging, med «rus» som viktigere begrunnelse enn ellers mest vanlige «anfall».

For landet som helhet var det også over dobbelt så mange menn (6878) som kvinner (2899) som ble fotgjengere av medisinske årsaker i 2012.

Dispensasjon Hvis legen mener at du av medisinske grunner ikke kan kjøre bil, er likevel ikke alt håp ute.

Du kan søke Fylkesmannen om dispensasjon, slik at du kan kjøre videre.

Også antall slike saker har økt betydelig de aller siste åra. På bare ett år, fra 2010 til 2011, fikk fylkesmennene totalt 9000 flere saker å jobbe med, en økning på 40 prosent.

I 2012 var antallet saker kommet opp i næmere 30 000.

Vil øke mer - Men også her tror vi oppmerksomheten hos leger og sjåfører er økende, så antallet saker vil nok heller øke enn minke i åra framover, sier avdelingsdirektør Bente Moe.

På landsbasis er det tre ganger så mange menn som kvinner som søker om dispensasjon.

Det er verd å merke seg at de fleste, i mange tilfeller nærmere 90 prosent, får medhold av Fylkesmannen.

Prosenten varierer likevel med hvilken medisinske tilstand det dreier seg om. Lettest er det å få kjøre videre med «hjertelidelse», vanskeligst med «rus» og «anfall» som årsak.