DUGNAD: En av skolens foreldre ønsket ikke å delta i dugnadsarbeidet. Bildet er illustrasjonsfoto fra en skole i Sverige. Foto: NTB Scanpix.
DUGNAD: En av skolens foreldre ønsket ikke å delta i dugnadsarbeidet. Bildet er illustrasjonsfoto fra en skole i Sverige. Foto: NTB Scanpix.Vis mer

Dugnads-Norge

Næringslivstopp ville ikke være med på dugnad: – Ikke nødvendig her hvor 7 av 10 stemte borgerlig

«Jeg forstår at dugnadsarbeid er en nødvendighet når du bor på Søndre Nordstrand og i Groruddalen». Denne e-posten fra en næringslivstopp-far til foreldre på en skole på Oslo beste vestkant har ført til krasse reaksjoner.

(Dagbladet): Dugnad kan være en konflikt i mange miljøer. Noen stiller ivrig opp, andre vil helst slippe å være med på slike tradisjonsrike norske fellesaktiviteter.

En av skolene på Oslo beste vestkant, i et område hvor det er svært dyrt å bo, har nylig planlagt en større klassetur. For å finansiere turen ble det foreslått dugnader.

«Søndre Nordstrand og Groruddalen»

En far sendte følgende e-post til de andre foreldrene på skolen. E-posten ble sendt fra hans jobbadresse:

«Hei, så vidt jeg skjønner fra møtet koster turen kr 3000 per elev. Er det mulig å bare betale inn dette på en konto? Jeg forstår at dugnadsarbeid er en nødvendighet når du bor på Søndre Nordstrand og i Groruddalen. I valget på XX (anonymisert av Dagbladet) skole stemte 7 av 10 borgerlig og så sant man ikke er ute etter ett «krypinn» får en ikke bolig her under 10 mill. (Selv vokst opp på Linderud)».

Mannen har en toppstilling i et større internasjonalt firma i Oslo, som lever av tillit. Han er også en viktig aktør i næringslivet.

– Jeg stemte ikke borgerlig engang

Dagbladet har vært i kontakt med næringslivstoppen, som svarer slik i en e-post:

«Jeg legger meg som sagt helt flat. Det var en sleivete kommentar som overhodet ikke reflekterer det jeg står for. Jeg stemte ikke borgerlig engang. Jeg håper du kan legge en vekt på de menneskelige aspektene og konsekvensene en slik artikkel kan ha for meg. Håper dere kan la være å trykke dette. Dette har selvsagt heller ikke noe med min arbeidsgiver å gjøre».

Noen timer seinere kommer en ny e-post fra mannen:

«Jeg vil gjerne presisere følgende. Formuleringen som er brukt i min mail er sleivete og jeg burde helt klart formulert meg annerledes. Mitt poeng var at XX (fjernet av Dagbladet) er ett av områdene i Oslo med høyest boligpriser, en befolkning med høy gjennomsnittlig inntekt og begrenset med ledig tid».

Og videre:

«I tillegg til dugnadsarbeid i idrettslag knyttet til barns aktiviteter hvor jeg erfaringsmessig har fått inntrykk at det er utfordrende å få inn penger ville jeg sondere om denne skoleturen bare kunne finansieres direkte. Dette er mitt personlige inntrykk og har intet å gjøre med min arbeidsgiver. Det er derfor jeg eksplisitt har signert mailen kun ved mitt navn og ikke på vegne av selskapet som en gjør i jobbsammenheng».

Skal være gratis

Opplæringsloven slår fast at offentlig skole skal være gratis for elever og foreldre og på Utdanningsdirektoratet (Udir) sine hjemmesider understrekes det at aktiviteter i regi av skolen skal være gratis fordi de skal være inkluderende, slik at alle elever kan delta på lik linje, uavhengig av økonomisk bakgrunn.

Likevel kan elever og foreldre gå sammen om å finansiere turer ved for eksempel frivillig gaver, dugnader og loddsalg.

I tillegg står det følgende på Udir sine hjemmesider:

«Dersom elevene eller foreldrene gir penger bør dette skje anonymt. (...) Det er også en klar forutsetning at pengene ikke er øremerket en elev, men skal komme hele elevgruppen til gode, og at ingen presses til å gi eller bidra».

Krasse reaksjoner

Dagbladet har snakket med flere foreldre som mottok e-posten fra næringslivstoppen. Reaksjonene er samstemte.

En far valgte å besvare slik:

«Ønsker ingen lang debatt her vedr. temaet, men vil tydelig flagge at jeg mener dugnad er noe vi skal gjøre for å finansiere tur. Ikke minst fordi vi bor på XX (fjernet av Dagbladet) er dette viktig!».

Og videre:

«Dugnad lærer barna verdien av å jobbe og jobbe for noe. Samt at vi som foreldre står sammen og etablerer viktige relasjoner, som det vil være klokt å ta med seg inn i en krevende ungdomstid».

«En løsning med å «kjøpe seg fri» ønsker jeg ikke for mine barns oppvekstmiljø og hvis ingen kan prioritere dugnad (les: barna og nærmiljøet) så er jeg imot tur».

– Menneskesyn

En annen far sier det slik:

– Vi er opptatt av sunne verdier, og et godt menneskesyn. Jeg trodde ikke det var mulig, da jeg fikk mailen fra ham. Jeg ble sint og skuffet, sier mannen.

Andre Dagbladet har snakket med, som har mottatt e-posten, rister oppgitt på hodet og sier:

– Dette er bare trist. For noen vil dette være en bekreftelse på deres fordommer mot denne delen av Oslo, sier en far.

– Tar avstand

Heller ikke mannens arbeidsgiver er glad for mailen som ble sendt fra firmaet e-postadresse.

– Vi tar absolutt avstand fra denne mailen som er sendt fra en mailadresse tilknyttet vårt selskap. Vi lever av absolutt tillit i samfunnet, og tar på det sterkeste avstand fra slike holdninger som framkommer i denne e-posten, sier kommunikasjonsdirektøren i selskapet.

– For øvrig er denne mailen i strid med vårt selskaps interne regler. Privat e-post korrespondanse skal ikke sendes på mailadressen som tilhører selskapet, sier kommunikasjonsdirektøren til Dagbladet.

Av hensyn til miljøet på skolen til e-post-avsenderens barn, har Dagbladet valgt å anonymisere både skolen, identiteten til næringslivstoppen og firmaet han er ansatt i.