Nagell-Erichsen fikk fengsel

Investoren Einar Chr. Nagell-Erichsen er dømt til ett års fengsel. To måneder er ubetinget. Straffen ble mildere fordi han ble «raljert med» i «Nytt på nytt» på NRK.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Investoren Einar Chr. Nagell-Erichsen er i Oslo tingrett dømt til 1 års fengsel hvorav ti måneder betinget for innsidehandel.

- Min klient har allerde bestemt seg for å anke denne dommen som vi mener er gal, sier Nagell-Erichsen ene forsvarer, Olav Braaten til Dagbladet.no

Dermed ligger det an til en ny runde i lagmannsretten.

Nagell-Erichsen er dømt for overtredelse av verdipapirhandelloven og får ett års fengselsstraff. Ti måneder gjøres betinget. Det betyr at han må sitte to måneder i fengsel.

Nagell-Erichsen får også 1.77 millioner kroner inndratt.

Dommen slår fast at han telefonisk mottok opplysninger som indikerte at overtakelse av Finansbanken var nært forestående. Samtidig var han største aksjonær i banken. Noen dager senere kjøpte han seg opp med ytterligere 200.000 aksjer via en konto i en sveitsisk bank.

Striden har stått om opplysningene Nagell-Erichsen fikk over telefon fra megler Jan Petter Collier. Nagell-Erichsen har hele tiden sagt at informasjonen han fikk, ikke var spesifikk og ikke kvalifiserer til å kalles innsideinformasjon.

Men retten var uenig med Schibsted-arvingen: Den mente at opplysningene var av en slik art at det kvalifiserte til ulovlig innsidehandel.

«Retten er heller ikke i tvil om at Nagell-Erichsen handlet med forsett. Han la selv inn ordren om kjøp, og skjulte sine spor ved å bruke Coutts Bank,» skriver dommerne.

Det betyr at retten mener at finansmannen handlet helt bevisst med tanke på fortjeneste da han beordret kjøp av flere aksjer.

- Vi er uenig i dette. Vi mener at retten ikke drøfter og hensyntar at beslutningsprosessen i Storebrand ikke var kommet langt nok til at det forelå reelle innsideopplysninger, sier Braaten til Dagbladet.

Det er blant annet på dette grunnlaget at hans klient anker kjennelsen fra tingretten til lagmannsretten.

Raljert med på TV

Dommen slår fast at det er en formildende omstendighet at mangemillionæren ble utsatt for satire i et underholdningsprogram på TV.

«Derimot er retten enig med forsvareren i at det i formildende retning bør legges noe vekt på den ganske omfattende medieomtale saken har fått og som må ha vært en belastning. Mens dommen har vært under utarbeidelse, har omtalen endog vært supplert med raljering med tiltaltes person i underholdningsprogrammer på TV. Dette skjer altså før dom i det hele er falt.», står det i dommen.

- Vi har ikke raljert med Nagell-Erichsen. Vi har hatt noen vitser, sier prosjektleder for Nytt på nytt, Guri Skavlan til Dagbladet.no.

Jon Almås sa i programmet for to uker siden om Nagell-Erichsen i slutten av programmet:

"Hvilket betyr at det ene laget er vinner og får bli med Ari og Marta til New York, mens det andre laget er ukens tapere og må bli med dit Nagell-Erichsen skal."

I siste program ble det vitset om The World:

"Det ble meldt om dramatiske tilstander på The World da et av coctailglassene til fru Nagell-Erichsen nesten skumpet over.", forteller Skavlan.

Produsent for Torsdagsklubben, Lars Hognestad, sier til Dagbladet.no at han er helt sikker på at de aldri har tullet med Nagell-Erichsen i noen av sine programmer.

Nagell-Erichsens forsvarere har ikke prosedert over morsomhetene som er kommet i Nytt på nytt. Årsaken er at disse kommentarene falt etter prosedyren. Men tiltaltes forsvarere argumenterte med at Nagell-Erichsen hadde hatt det tøft på grunn av avisoppslag som antydet at han var skyldig før rettsaken hadde startet. Blant annet gjaldt det artikler med formuleringer som juksemaker og tidenes innsidehandel.

- Vi mener at dette med stor offentlig omtale med negativ valør er relevant med hensyn i straffespørsmålet, sier Braaten.

Han mener rettens uttalelse i dag om harselingene som kom i Nytt på nytt vil gjøre påvirke de som lager underholdningsprogrammene i framtiden.

<B>DØMT:</B> Oslo Tingrett har ikke trodd på Nagell-Ericchsen som hele tiden har hevdet han har ren samvittighet.
<B>DÅRLIG GJORT: Det tapende laget må bli med dit Nagell-Erichsen skal, sa Nytt på Nytt-gjengen. Det ga mangemillionæren mildere dom.