Nannestad kommune: – Vi er helt avhengige av nedbør nå

I en kartlegging utført av Mattilsynet kommer det fram at Nannestad kommune sliter med vannforsyningen på grunn av tørken, og kommunen håper nå på nedbør.

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Mattilsynet kartlagt vannforsyningen i landet. I kartleggingen kommer det fram at vannsystemet som leverer vann til kommunene Nannestad og Ullensaker, kan få vannforsyningsproblemer om det ikke kommer betydelig mengder nedbør i løpet av de neste 60 døgnene. Det er foreløpig uklart i hvilken grad dette eventuelt vil påvirke Oslo lufthavn.

– Nå er vi helt avhengige av nedbør, men vi har lagt til rette for en løsning i løpet av de neste 14 dagene. Vi kan kunne oppleve noe redusert forsyning. Disse tingene er svært vanskelige å spå, men vi forbereder oss og har situasjonen under kontroll, sier enhetsleder for vann og avløp i Nannestad kommune, Leif Knutson, til NTB.

Nannestad og Ullensaker har felles vannforsyning.

Orientering fra Mattilsynet

Det er eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) som har bedt om en oppdatering fra Mattilsynet om vannsituasjonen.

– Det har vært veldig varmt den siste tiden, derfor ønsket jeg en orientering fra Mattilsynet om varmen og tørken har noen betydning for vannforsyningen framover. Mattilsynet har orientert oss om at slik situasjonen er nå, er det ikke forsyningsproblemer av betydning. Kommunene ser ut til å håndtere situasjonen, og enkelte steder er det iverksatt vanningsrestriksjoner, sier eldre- og folkehelseministeren.

Michaelsen legger til at det er viktig at kommunene har gode planer for alternativ vannforsyning, dersom det skulle oppstå problemer.

– Har kontroll på situasjonen

Mattilsynet kan ikke utelukke at enkelte kommuner vil få vannforsyningsproblemer etter hvert, men slik situasjonen er nå, er det ingen som har problemer.

– Kartleggingen viser grei kontroll jevnt over, men om tørken fortsetter i samme skala, kan det by på problemer for enkelte. De aller fleste kommunene som har meldt om utfordringer, er på Romerike, sier seniorrådgiver Line Ruden i Mattilsynet til NTB.

– Vi har satt i gang forebyggende tiltak slik at kommunene har alternative kilder. Det er generelt gode beredskapsplaner, forklarer Ruden videre.

Tomme brønner og reservevann

I kartleggingen blir det pekt på at mange kommuner har tatt i bruk vanningsrestriksjoner og reservevannforsyning. Det rapporteres om dårlig trykk i høyden flere steder, og flere opplever tilførselsproblemer fra brønner.

– Mange har egne grunnvannsbrønner som har gått tomme. Det kommer meldinger fra dyreeiere i stort sett hele landet, bortsett fra i Nord-Norge hvor situasjonen er god. Flere med problemer har mottatt hjelp fra brannvesenet, sier Ruden til NTB.

Ifølge Mattilsynets orientering ser det ellers bra ut rundt om i landet.