Når æren blir sivil

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Regjeringen og justisminister Knut Storberget snur i døra og foreslår å fjerne kapitlet om ærekrenkelser og injurier fra straffeloven. Det vil fremdeles være mulig å ta rettslige skritt for å oppnå oppreisning og erstatning, men etter forslaget må det skje som sivilrettslig søksmål. En slik

avkriminalisering er langt mindre dramatisk enn enkelte har gitt uttrykk for. I praksis blir det i dag ikke lenger tatt

ut offentlig tiltale for ærekrenkelser. Det meste vil altså fortsette som før.

Forslaget betyr at regjeringen har snudd i forhold til de signaler som ble gitt i Justisdepartementets høringsbrev. Begrunnelsene som gis for dette er gode. Norsk rettspraksis på området har flere ganger kollidert med avgjørelser i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD).

Dessuten er straff et upraktisk middel og klart i utakt med den vekt EMD og andre internasjonale organer legger på ytringsfriheten. En rød tråd i den kommende strafferettsreformen er at straff skal forbeholdes alvorlige forbrytelser. Da er det også riktig å avkriminalisere ærekrenkelser.