Når barn får medisinsk cannabis: - Ville opplevd det som svært ugreit

Norske leger om den ulovlige medisinen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): - Det skal ikke være nødvendlig å bli så desperat at man tar i bruk illegale stoffer som medisin, sier Olav Magnus Fredheim, overlege ved Palliativt senter på Ahus, til Dagbladet.

Å gi cannabis til barn er et kontroversielt tema som er gjort lite forskning på, og for overlegen ville det vært utenkelig å gi cannabis til et barn.

Fredheim mener at det illegale stoffet ikke trenger å være et alternativ dersom man tar imot den medisinske hjelpen som er tilgjengelig.

- Jeg ville opplevd det som svært ugreit å møte foreldre som behandler sitt barn med et illegalt stoff.

Rusede barn  Dagbladet publiserte forrige uke Vice-dokumentaren om kreftsyke Mykayla Comstock (8) fra Oregon i USA, som blir medisinert med cannabisolje.

Mykaylas lege var sterkt imot den alternative behandlingen, og nektet å la seg intervjue til dokumetaren.

Ingen forskjell - Det er ikke noen forskjell på det å gi godkjente cannabis-medisiner til barn, som å gi dem morfin. Morfin er potensielt rusgivende, men vi har ingen betenkeligheter med det, sier professor og forskningsleder ved SERAF ved Universitetet i Oslo Jørgen G. Bramness.

Han tror at vi i Norge har vært tilbakeholdne på å bruke cannabis som legemiddel på grunn av moralistiske tanker.

- Det å bruke cannabisolje tenker jeg er utenfor det vi kan anse å være medisinsk bruk. Da vet man ikke hvor mye av hva som er i produktet, og det ville ikke jeg som lege kunne stå inne for.

Legemidler med misbrukspotensial Bramnes ser imidlertid ikke et problem med å gi barn cannabis-medisiner, så lenge det er godkjente preparater. 

-  Det er en forskjell på det å røyke cannabis og mene at det har en medisinsk effekt, og det å bruke cannabis kun for de medisinske egenskapene.

Han mener at det ikke er noe grunnlag for å tenke at bruk av cannabis i medisinsk sammenheng skal ha noen negative konsekvenser. Utover det at alle medisiner som har virkninger også har bivirkninger.

- En vanskelig sak Daglig leder ved organisasjonen Normal, Torkel Bjørnson, har forståelse for at dette er en vanskelig sak for norske leger.

- Et hvert enkelt tilfelle bør uansett vurderes på egne premisser, mener han.

Organisasjonens politiske funksjon er å jobbe for en hensiktsmessig regulering av cannabis. De mener at det bør bli lettere å få tak i medisinsk cannabis dersom man trenger det.

- Hvis leger godkjenner det burde det ikke være et problem. Men man bør være ekstremt skeptisk til å gi rusmidler til barn, sier Bjørnson. 

Overlege Olav Magnus Fredheim har behandlet pasienter som bruker cannabis i tillegg til behandlingen de får på sykehuset. Men han har aldri møtt noen som gir barna sine det narkotiske stoffet.

- Man har en varslingsplikt dersom en opplever at foreldre påfører et barn skade. Og et sted vil det gå en grense på hva man bør akseptere, mener Fredheim.