Når bjørnen brummer

Norge og Russland er kommet i konflikt om Svalbard.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Torsdag i forrige uke ble den russiske tråleren «Tsjernigov» oppbrakt av norske oppsynsskip fordi den fisket innenfor vernesonen rundt øygruppa. Den er dessuten mistenkt for grovt fiskefusk. Det russiske utenriksdepartementet har protestert mot arresten. For første gang er et møte om fiskerispørsmål mellom Norge og Russland blitt avlyst, som direkte følge av episoden med tråleren.
  • Samtidig har Russland uttrykt ønske om å bygge en vei fra Barentsburg til Grumantbyen for å utvide gruvevirksomheten. Norge motsetter seg dette, av naturvernhensyn. Men Russland hevder at Norge ønsker å tvinge russerne bort for å få mer makt over Svalbard.
  • Det samme synet har vår store nabo i øst på den loven om miljøvern på Svalbard som Stortinget skal behandle i vår og som vil tre i kraft til nyttår. Russland har i alle år bestridt Norges tolkning av Svalbard-traktatens bestemmelser, som gir Norge full og uinnskrenket suverenitet over øygruppa.
  • Likevel er det verdt å merke seg at forholdet mellom Norge og Russland var helt ukomplisert på Svalbard under glasnost- og perestrojka-politikken. Russlands protester nå må sees i sammenheng med russernes hardere utenrikspolitiske linje etter Kosovo-krigen.
  • Under president Vladimir Putin har Russland på flere måter markert seg som en utenrikspolitisk stormakt. I denne situasjonen er det viktig at Norge trår varsomt. Ikke desto mindre er det Svalbard-traktaten og norsk suverenitet som gjelder på Svalbard. Russland kan, i likhet med andre signatarland, drive næringsvirksomhet der, men det er på høy tid at de også tar hensyn til at Svalbard er et av verdens siste villmarksområder. Dette er det Norge vil verne med den nye loven, ikke sine egne interesser.
  • Derfor står Norge nå i første omgang overfor en diplomatisk oppgave i forhold til Russland. Det må være mulig å markere sine interesser, men samtidig være smidig. Det tilhører faktisk det diplomatiske håndverket.