NY HANDLINGSPLAN: Justisminister Knut Storberget la i dag fram ny tiltakspakke mot vold i nære relasjoner.
Foto: Cormnelius Poppe / SCANPIX
NY HANDLINGSPLAN: Justisminister Knut Storberget la i dag fram ny tiltakspakke mot vold i nære relasjoner. Foto: Cormnelius Poppe / SCANPIXVis mer

- Når du har utøvd vold, har du spilt med ditt eget personvern

Storberget om forslaget om at konebankerne må bære fotlenke.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon


(Dagbladet.no): I dag la regjeringen fram forslag om såkalt omvendt voldsalarm. Det vil si at det er voldsutøveren som må bære voldsalarm, ikke offeret, slik praksis er i dag.

- Jeg har i lang tid reagert på at det er den som er utsatt for vold som må bære voldsalarm og ta forholdsregler. Det er en utrolig alvorlig konsekvens av det å være voldsoffer, sier justisminister Knut Storberget (Ap) til Dagbladet.no.

Må bære fotbøyle
Forslaget som er fremmet åpner for å idømme elektronisk kontroll ved kontaktforbud. Elekstronisk kontroll vil være særlig aktuelt i de tilfellene der noen er dømt for familievold eller der den dømte tidligere har brutt besøks- eller kontaktforbud

Det vil si at domfelte må bære en fotbøyle som lades daglig. Hvis domfelte beveger seg innenfor områdene som kontaktforbudet gjelder for, eller dersom signalene fra fotbøylen opphører, utløses en alarm hos politiet.

- Voldsalarmen vil varsle politiet når overgriper er i et område der han ikke har lov til å være, for eksempel i nærheten av et hus eller
en barnehage, sier justisminister Storberget.

- Hva skjer hvis kvinnen beveger seg utenfor området der kontaktforbudet gjelder?


- For noen vil det være aktuelt å fortsatt bære voldsalarm, slik at det blir dobbelt sett med alarmer. Men for mange voldsofre vil det være av stor betydning å føle seg tryggere i nærområdet. Dessuten er den største risikoen for gjentatt straffbare handlinger i kjent nærområde, der for eksempel en forsmådd ektemann oppsøker offerets bopæl, sier justisministeren.

Vanskelig å lokalisere
De siste årene har det vært flere tragiske hendelser, der kvinner utstyrt med voldsalarm har utløst alarmen, uten at politiet har rukket fram i tide.

Det skyldes delvis at politiet ikke har klart å lokalisere voldsofferet. Alarmene har problemer med å melde fra om hvor brukerne befinner seg, hvis brukeren er innendørs eller har alarmen under klærne.

Nå lover Storberget en ny generasjon, mer presise voldsalarmer.

- Disse er nå under utprøving og vi håper det forsinkede pilotprosjektet vil komme i gang i løpet av 2009.

Spilt med eget personvern
Mens Likestillingsombudet har presset på for en ordning med omvendt voldsalarm, er det andre som mener at denne type elektronisk kontroll er enda et steg i retning av overvåkningssamfunnet.

Storberget mener overgriperen må bære sin del av byrden for situasjonen som er skapt.

- Jeg mener at personvern også handler om å gi beskyttelse til de som utsettes for kriminalitet. Når du allerede har begått overgrep mot noen, eller brutt besøksforbud eller kontaktforbud, må du tåle at person og bevegelsesfriheten innskrenkes. Har du utøvd vold, har du spilt med ditt eget personvern, sier Storberget.