Når Gud bruker SMS

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Rettssaken i Uppsala etter drapene i Knutby i vinter avslører trosforhold og et menighetsliv som vi strengt tatt håpet var utryddet. Men midt i et av de mest moderne samfunn trives altså høyst førmoderne forestillinger om kvinners underordning under mannen og om Guds direkte inngrep i forholdet mellom samfunnsdeltakerne. Her lever forestillinger om demoner, engler og andre overnaturlige vesener innenfor en ramme av høyteknologi: Gud bruker mobiltelefonen like avansert som en tenåring, og sender sine befalinger via SMS.

Vi er blitt vel kjent med at fundamentalistisk islam tar i bruk høyteknologi i sine terroranslag mot Vestens kultur og at Osama bin Laden sender hemmelige meldinger over arabiske TV-stasjoner. I USA har reaksjonære nyprotestantiske bevegelser tatt informasjonssamfunnets mest avanserte instrumenter i bruk for å skaffe seg store inntekter. Det er altså ingen motsetning mellom fundamentalisme og moderne, avansert og fornuftsbasert teknologi.

Og likevel blir vi forundret når denne kombinasjonen avsløres lys levende bare noen mil unna oss, og med en halv nordmann i hovedrollen. Det er altså noen blant oss som ikke er blitt påvirket av de holdninger som en fornuftsbasert humanisme har satt i stedet for den førmoderne religiøse fundamentalismen. Tross snart 200 års rasjonalisme og vitenskap dukker det opp nye eksempler på fundamentalistisk tro og de mest undertrykkende mellommenneskelige relasjoner. Vi må bare erkjenne at fundamentalistisk religion er immun mot de vitenskapelige framsteg som bygger på fornuften. Blind tro er fortsatt i stand til å overse all vitenskapelig framskaffet kunnskap. Logikk og metode er uinteressant for den som har hatt en religiøs åpenbaring. Slike menigheter tolker alle tegn, og jo merkeligere forestillinger, desto mer overbevisende står Gud bak. Slik kan det mest vanvittige gis legitimitet.

Knutby-affæren kan sees som et ekstremt eksempel. Men vi lever i en mobil verden. Folk som bekjenner seg til førmoderne trosforestillinger slår seg ned også hos oss og krever respekt for sin tro. Det skal de ha. Men det må ikke bety at vi ikke påviser at de tar feil. Etter 200 års kamp er det fortsatt mye overtro å bekjempe.