Når miljøet gir profitt

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I Norge er mange mennesker og virksomheter opptatt av strømprisen. Det er ikke så merkelig. Vi har et kjølig klima og historisk har næringslivet hatt en betydelig konkurransefordel i meget lave energipriser. Derfor stritter vi mot når vi ser effekten av det europeiske kraftmarkedet og tiltak mot utslipp av klimagasser. Den nye regntida i Sør-Norge har riktignok gitt meget lave strømpriser i deler av spotmarkedet, men til tross for breddfulle magasiner sier all ekspertise at strømprisen vil stige mot nye høyder i de kommende månedene. Grunnen til det er bl.a. at det europeiske kvotemarkedet for CO2 vil redusere antall sertifikater slik at prisen på å slippe ut ett tonn CO2 vil øke fra dagens nivå på 0,10 euro til 18 – 19 euro i 2008.

Det spørsmålet mange stiller, er hva dette har med Norge å gjøre. Vår vannkraft forurenser jo ikke – i hvert fall ikke utover ødeleggelsen av landskapet. Svaret er at markedet fanger. Strøm er ikke lenger en kontrollert vare i et nasjonalt marked. Politikerne har bestemt at Norge skal være en del av det nordiske og europeiske kraftmarkedet, bl.a. for å sikre energiforsyningen. Et slikt marked skiller ikke kull fra vannkraft når det gjelder pris.

Resultatet er at norske forbrukere i realiteten må betale CO2-kvoter for kraft som ikke forurenser. Forskjellen er at pengene går rett i lomma på kraftprodusentene som neste år vil øke sin fortjeneste med inntil åtte milliarder kroner. For forbrukerne er dette en ekstrautgift som svir, særlig fordi den kan oppfattes som urettferdig. Det går imidlertid an å bøte på dette hvis politikerne har den nødvendige viljen.

Klimatrusselen gjør at vi må venne oss til høyere priser på energi. Det er også nødvendig for å utvikle bruken av fornybare ressurser. Mer enn 90 prosent av kraftproduksjonen i Norge er eid av stat eller kommune. Det er det politiske handlingsrommet befinner seg. Eierne bør bruke ekstraprofitten til å utvikle og sette i gang slike alternative kraftkilder.