Når tillit mangler

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Telia/Telenor seiler videre på randen av sammenbrudd, og det er all grunn til å spørre om grunnlaget for selskapet er i ferd med å smuldre opp. Nasjonale hensyn styrer viktige beslutninger, og det skal stor kløkt til for å få fusjonen til å bevege seg videre. Mange lurer på om styrelederen Jan-Åke Kark og administrerende direktør Tormod Hermansen besitter den klokskapen som skal til for å forene de motstridende interessene. Styreformannens slue spill under onsdagens styremøte og konsernsjefens uverdige opptreden i går tyder på at det ikke bare er nasjonskampen som virker ødeleggende på arbeidet.
  • En slik sammenslutning over landegrensene er i seg selv vanskelig, men den blir ikke lettere av at illojalitet og mistenksomhet preger arbeidet på toppen. Styrelederen oppleves av den norske parten mer som fraksjonsleder enn som formidler og kompromissøker. En dyktig og erfaren styreleder ville naturligvis ikke ta et spørsmål av stor symbolsk betydning til avstemning i styret, slik Jan-Åke Kark gjorde med plasseringen av hovedkontoret for mobiltelefoniområdet.
  • Slik denne saken utviklet seg i går, er de forretningsmessige vurderingene blitt underordnede spørsmål. Det er meget mulig at Stockholm saklig sett er det beste stedet for å plassere mobiltelefonien selv om den norske mobildelen har vist seg å være mer vekstkraftig de seinere åra enn den svenske. Men nå er hensynet til balansen i avtalen blitt avgjørende. Den nasjonale ånden lar seg ikke mane tilbake i flasken.
  • Det er store verdier som står på spill i den kampen som utspilles. Det må derfor snarest klargjøres hvilke prosedyrer som gjelder når styret er splittet i midten, svensk lov eller inngåtte avtaler mellom de to partene. Viktige saker som legges fram for styret, kan ikke henvises til voldgift eller juridiske betenkninger fordi styret er splittet på midten. Uten en grunnleggende tillit i toppen som skaper normale arbeidsforhold i selskapet, må enten personer skiftes ut eller fusjonen avbrytes.