- Når voksne sier «hemmelig», må alarmen gå

Kristin Halvorsen fikk råd. Forslag om strengere politiattest for lærere.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Samme dag som aktor i Oslo tingrett la ned påstand om sju års forvaring for en 44 år gammel lærer som er tiltalt for overgrep  mot flere gutter i mer enn ti år, samlet kunnskapsminister Kristin Halvorsen sentrale aktører fra barnehage- og skolesektoren rundt sitt møtebord.

Tema: Rådslag rundt håndtering av mistanker om overgrep mot barn.

Dagbladet har gått i dybden på flere saker hos politi- og rettsapparat der lærere blir etterforsket, er tiltalt eller dømt for overgrep mot elever.

- Møtet hadde ikke noe med denne konkrete saken i Oslo tingrett å gjøre. Men opplysninger som har kommet fram om denne saken og andre saker der omsorgspersoner har begått tillitsbrudd og overgrep mot barn og unge, har aktualisert et slikt møte. Og det kom fram en rekke konkrete forslag som vi skal se nærmere på i et nytt møte seinere, sier statsråden til Dagbladet etter det to timer lange møtet mandag.

Politiattester Utdanningsforbundet, Barneombudet, Kommunenes Sentralforbund, Utvalget for bistandsadvokater, Oslo kommune, Stine Sofies stiftelse, Elevorganisasjonen, Foreldreutvalgene for barneskolen og grunnskolen og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet var samlet rundt kunnskapsministerens bord.

- Ett av flere forslag som skal utredes til neste møte, er om politiregisterloven er for grovmasket. Nå er det bare dommer som blir registrert i politiattester.

- Etter forslag fra bistandsadvokatene Siv Hallgren og Hege Salomon, skal myndighetene blant annet se på om mindre forhold skal gjøres tilgjengelige for læreres arbeidsgivere. Vårt departement skal se på PP-tjenestens rolle, mens Helsedepartementet skal vurdere om helsesøstre har nok timer på hver skole, sier Kristin Halvorsen.

Opposisjonspolitikere og bistandsadvokater reagerte negativt på kunnskapsministerens uttalelse til Dagbladet tidligere i januar om at det ikke er behov for nye instrukser om lærerovergrep mot barn.

Politiet tar seg av kriminalitet, konkluderte hun.

Skambelagt Etter mandagens møte med de store organisasjonene peker kunnskapsministeren på at det kan være veldig skambelagt for eldre elever å fortelle om overgrep fra lærere og andre omsorgspersoner.

- Barn må læres opp til å skille mellom vonde og gode hemmeligheter, slik at de varsler foreldre eller omsorgspersoner på skolen om de vonde, sier Halvorsen til Dagbladet.

- Hvordan skal barn bli bevisst på den forskjellen?

- La meg prøve med denne definisjonen: hvis et barn blir overtalt av en voksen til å holde noe hemmelig som har med fysisk berøring å gjøre, ja da bør alle alarmklokker gå.

Mest i hjemmet Kristin Halvorsen understreker at storparten av overgreps- og voldssaker mot barn, ikke skjer i skolesammenheng, men i hjemmet eller mellom jevnaldrende.

- Får departementet og statsråden henvendelser om konkrete enkeltsaker ?

- Ja, det skjer ikke rent sjelden. Det dreier seg i de fleste tilfellene om mobbing. Departementet går aldri inn i enkeltsaker. Vår oppgave er å påse at apparatet virker rundt om i landet. Det hender at vi videresender henvendelser om enkeltsaker til fylkeskommuner og kommuner, sier kunnskapsministeren.