Narkojakt i advokatfirma

Oslo-politiet ville ransake en advokat ved et kjendisfirma i Oslo på jakt etter narkotika, men forhørsretten sa nei.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Jeg føler meg mistenkeliggjort. Denne saken vil jeg forfølge, sier advokaten.

21. mai gikk politiet til Oslo forhørsrett med en begjæring om å få ransake en innsatt ved Ullersmo landsfengsel og hans advokat. Politiet mener at den innsatte brukte advokaten til å få smuglet 80 til 100 gram hasj inn i fengslet.

Politiet slår fast at det i dag ikke er skjellig grunn til å mistenke advokaten for forsettlig brudd på narkotikalovgivningen.

Oslo forhørsrett gir ikke politiet medhold i ransaking, da det må særdeles tungtveiende grunner til for å foreta ransaking av en person som ikke er mistenkt.

Hasj i CD-covere

Politiet begrunner begjæringen om ransakelse av advokaten med at det skal «foreligge særlig grunn til å anta at det kan finnes bevis mot hans person». Likevel har politiet presisert at det per i dag ikke finnes skjellig grunn til å mistenke advokaten.

Politiet mener at den innsatte i sin bestilling av hasj til fengslet har instruert en person om å legge stoffet i CD-covere. Deretter, uten å nevne noe om hasjen, be advokaten om å ta med CD-coverne til fengslet.

- Uholdbar situasjon

Advokaten sier at han vil ta opp saken med sin klient.

- Hvis det er slik at det ligger noe i siktelsen mot min klient, så er det en uholdbar situasjon. Dersom han har misbrukt forholdet, kan man ikke opprettholde et advokat/klient-forhold. Dessuten er det viktig at advokatene kan gå inn i fengsler uten å bli ransaket.

Advokaten har flere klienter som framstilles for varetektsfengsling i forhørsretten i Oslo.

- Derfor er jeg litt bekymret for signalene som sendes ut. Jeg er ofte i forhørsretten, og jeg vil sikkert møte denne dommeren. Hvilke signaler sendes til denne dommeren når politiet begjærer ransaking av meg i forbindelse med en narkotikasak? spør advokaten.

Politiadjutant Jørn Elisenberg ved Majorstua politistasjon sier til Dagbladet at de nå vurderer om kjennelsen skal påkjæres.