VIL HARMONISERE STRAFFEUTMÅLINGENE: Advokat Berit Reiss-Andersen mener at narkotikarelaterte forbrytelser straffes for hardt i dag sammenliknet med andre alvorlige lovbrudd. Arkivfoto: SCANPIX
VIL HARMONISERE STRAFFEUTMÅLINGENE: Advokat Berit Reiss-Andersen mener at narkotikarelaterte forbrytelser straffes for hardt i dag sammenliknet med andre alvorlige lovbrudd. Arkivfoto: SCANPIXVis mer

- Narkokriminalitet straffes for strengt

21 år i fengsel for hasjsalg, 10 år for voldtekt.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Berit Reiss-Andersen, som leder Den Norske Advokatforening, viser til at innførsel og omsetning av hasj kan straffes med fengsel i inntil 21 år, som er maksimumsstraff i Norge.

- Strafferammen for voldtekt er ti års fengsel. Har overgriperen hatt samleie med fornærmede, er maksimumsstraffen 15 års fengsel. Omsetning av hasj er basert på tilsynelatende frivillig samhandel mellom kjøper og selger. Seksuallovbrudd er blant de groveste og mest skadelige integritetskrenkelser vi kjenner til. sier Reiss-Andersen til Dagbladet.

Stortinget arbeider med å reformere straffeloven.

- Dette er en god anledning til å se de enkelte straffebudene i sammenheng, og harmonisere straffeutmålingen i ulike saker. Straffenivået bør reflektere hvordan samfunnet vurderer straffeverdigheten av ulike forbrytelser, for eksempel narkotika sett i sammenheng med seksuallovbrudd som voldtekt. Det er Advokatforeningens syn at narkotikaforbrytelser generelt ligger på et for høyt nivå i denne sammenlikningen, sier Reiss-Andersen.

Hun understreker at det humane straffenivået i Norge må bevares, og at det generelle straffenivået ikke bør heves.

- Det er ikke forskningsmessig dekning for å hevde at strengere straffer fører til mindre kriminalitet. En viktig begrunnelse for å straffe, er å gi uttrykk for hvordan samfunnet bedømmer den handlingen som er begått. Når regjeringen ønsker å heve straffenivået for blant annet voldtekt og seksuelle overgrep mot mindreårige, så gir det uttrykk for en sterkere fordømmelse av disse handlingene i vår tid, og en dypere forståelse for skadevirkningene av slike handlinger, sier hun.

- Jeg mener det er grunn til å ha en tilsvarende gjennomgang når det gjelder å fastsette straffereaksjonene i narkotikasaker. Norge har et høyt straffenivå i denne type saker sammenliknet med andre land, sier Reiss-Andersen.