Narkomane kan slippe fengsel

Fengselslegen ved Åna kretsfengsel på Jæren nekter å gi metadon til innsatte. Resultatet kan bli at dømte som er under metadon-behandling, kan slippe fengselsstraff.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Kommunelege Inger Skretting Opstad i Hå, som også er fengselslege ved Åna kretsfengsel, er imot behandling med vanedannende medikamenter. Derfor nekter hun å gi metadon til innsatte i fengselet. Innsatte som er innvilget metadonbehandling før fengslingen får dermed behandlingen avbrutt under soningen.

Politiinspektør Ingrid Tjørhom hos politimesteren i Rogaland er bekymret.

Rett på behandling

- Målet for frihetberøvelse som straffeform er ikke å nekte fangene den medisinske rehabiliteringen de har fått innvilget. Metadon er en godkjent behandlingsform mot langvarig stoffmisbruk, og dersom

soningen innebærer avbrudd i behandlingen, kan dette bli å betrakte som et uforholdsmessig inngrep overfor den innsatte, sier Tjørhom til Stavanger Aftenblad.

Og dersom fengselsstraff i disse tilfellene regnes som et uforholdsmessig inngrep, vil den domfelte slippe å sone i fengsel.

- Vi skal ikke straffe lovbrytere ved å påføre dem smertefulle abstinenssmerter. Det er ikke det straffen går ut på, sier Tjørhom.

Assisterende fylkeslege Berit Fevang presiserer overfor Stavanger Aftenblad at helsetjenesten i det enkelte fengsel har ansvaret for at innsatte får den medisinen de har behov for.

- De innsatte har med andre ord rett på behandling, og hvis fengselslegen har faglige innsigelser som gjør at han eller hun ikke vil utføre behandlingen, må den foretas av andre, sier Fevang.