SEKSUALFORBRYTELSE:  «Lommemannsaken» er en overgrepssak av stort omfang. Her snakker forsvarer Gunhild Lærum med pressen før domsavsigelse i Follo tingrett i Ski i juni. Tiltalte ble dømt til ni års forvaring for overgrep mott 66 gutter i perioden 1999 til 2006. Dommen er anket. Foto: Berit Roald / Scanpix
SEKSUALFORBRYTELSE: «Lommemannsaken» er en overgrepssak av stort omfang. Her snakker forsvarer Gunhild Lærum med pressen før domsavsigelse i Follo tingrett i Ski i juni. Tiltalte ble dømt til ni års forvaring for overgrep mott 66 gutter i perioden 1999 til 2006. Dommen er anket. Foto: Berit Roald / ScanpixVis mer

Narkotika- og seksualforbrytelser øker i Norge

Spesielt seksualforbrytelser der barn er involvert viser sterk oppgang de siste årene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

|||Dette går fram av politiets egen statistikk for første halvår i år. Den forteller at tyverier fra leiligheter og villaer har gått ned og at flere vinningsforbrytelser blir oppklart. Likevel er oppklaringsprosenten for vinningsforbrytelser så lav som 18,4 prosent. Av ti slike forbrytelser blir dermed færre enn to oppklart.

Justisminister Knut Storberget (Ap) er likevel godt fornøyd med en økning i oppklaringsprosenten for alle typer saker i første halvår. Storberget sier til NTB at utviklingen går riktig vei, takket være målrettet politiarbeid mot visse kriminelle miljøer og i tillegg DNA-reformen som har gitt politiet et bedre verktøy.

- At narkotika- og seksualsaker øker mye er i stor grad en konsekvens av større innsats fra politiets side og økt åpenhet, mener Storberget.

Oslo dårligst Det ble anmeldt i alt 130.800 forbrytelser og 58.700 forseelser i første halvår i år. Anmeldte forbrytelser gikk litt ned med 1,1 prosent, mens forseelsene økte med 5,2 prosent fra samme periode i fjor.

Oppklaringsprosenten var aller dårligst i Oslo, som alene hadde nær en firedel av alle påtaleavgjorte forbrytelser i første halvår. At oppklaringsprosenten er så lav i Oslo forklares med at sammensetningen av kriminaliteten er annerledes enn i resten av landet. Oslo har en for eksempel en langt høyere andel av vinningsforbrytelser.

Oppklaringsprosenten for alle typer saker i første halvår 2010 var 40,1. Det er vel 5 prosent bedre enn for første halvår i 2009.

- Målrettet arbeid Grove villatyverier gikk ned med 22,7 prosent. Tyverier fra leiligheter gikk ned med 18,7 prosent i første halvår.

- Politiet har arbeidet målrettet mot organiserte og mobile kriminelle, og vi har mange konkrete saker og eksempler på at denne typen kriminalitet stoppes. Antallet grove tyverier fra villa og leilighet er kraftig redusert, trolig som følge av dette, sier politiinspektør Ingelin Killengreen.

For økonomiforbrytelser er det en motsatt trend. Det var 16,3 prosent flere anmeldte økonomiforbrytelser i første halvår i år, enn tilsvarende periode i fjor.

Narkotikaforbrytelser er den nest største kategorien blant forbrytelser. I første halvår i år ble det registrert ikke mindre enn 23.329 anmeldelser i denne kategorien. Det er nesten 18 prosent av alle anmeldelser. Det er også en økning på 35,5 prosent sammenlignet med første halvår i fjor. Oppgangen i forhold til de tre forutgående årene er markant. Mye kan forklares med at politiet har økt sin innsats mot denne typen saker, ifølge politiet selv.

Seksualforbrytelser Voldsforbrytelser ligger på samme nivå som i fjor og har økt med 5 prosent sammenlignet med første halvår 2006. Menneskehandel til prostitusjon er et annet område som øker. Det var ti slike anmeldelser i første halvår. Seksualforbrytelser har også økt. Det ble registrert 2.089 anmeldelser for seksualforbrytelser i første halvår 2010. Økningen er på 6 prosent.
 
Den siste femårsperioden har det vært en økning på 32,7 prosent i tallet på seksualforbrytelser i Norge. Tallet på saker der barn er involvert har økt kraftig i denne perioden. 

Av de nesten 60.000 forseelsene i Norge i første halvår var halvparten trafikksaker. Kjøring uten gyldig førerkort og fartsovertredelser utgjør den største gruppen. 4.097 ble tatt for promillekjøring i første halvår.

(NTB)