Nasjonens krigere

Plansjene flagret rivende fort forbi da Senterpartiets Gudmund Restad la fram sentrumskameratenes alternative Forsvar.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

MEN GUDMUND Restad nekter å fortelle hvem som har gitt Odd Einar Dørum og ham selv så detaljerte, militærfaglige råd at sentrum vil instruere regjeringen helt ned til avdelingsnivå i alle forsvarsgrener. Hemmeligholdet begrunnet Restad med at han ønsker å beskytte offiserer i aktiv tjeneste. Han tror de kan få problemer i sin videre militære karriere dersom det blir offentlig kjent at de har gitt råd til sentrum om verneplikt, motortorpedobåter, jagerfly og plasseringen av Forsvarets Operative Hovedkvarter på Reitan ved Bodø i stedet for på Jåttå ved Stavanger.

Men nylig pensjonert viseadmiral Einar Skorgen, som gikk av fra stillingen som øverstkommanderende i Nord-Norge for snaue seks måneder siden, har ikke noe behov for å skjule seg bak Restads ryggtavle. Admiral Skorgen har vært en åpen forkjemper for Reitan, både mens han hadde admiralstriper og nå som «sivil» lobbyist for Nordland.

SENTRUMS forsvarsalternativ er pakket fullt av godbiter til valgkampen i svært mange fylker. Og Restad støyer på valgkampvis med friske karakteristikker av regjeringens forsvarsopplegg og manglende vilje til å svare på selv de enkleste spørsmål. Signalet som regjeringen imidlertid vil legge større vekt på enn Restads buldring, er at sentrum holder seg innenfor regjeringens ramme på 28 milliarder i året til Forsvaret. Gudmund Restad erklærer også at det er sentrums mål å forhandle seg fram til et nasjonalt forlik om Forsvaret. Selv om avstanden til regjeringens forslag kan synes stor, er det i øyeblikket mest sannsynlig at sentrum blir regjeringens partner i et nasjonalt forsvarskompromiss. Årsaken er at sentrum holder sitt opplegg innenfor regjeringens ramme. Både Høyre og Fremskrittspartiet vil øke rammen, og høyreleder Jan Petersen plusset forleden på 2 milliarder i året for å få plass til sine prioriterte forsvarsformål.

SENTRUMSPARTIENES forsvarsopplegg gjør konturene av et sannsynlig nasjonalt forlik litt klarere. Motortorpedobåtene blir antakelig reddet slik at Sjøforsvaret også i årene framover får mer å seile enn bare de nye fregattene og deres støtteskip. Det vil bli flere stående styrker i Trøndelag enn regjeringen har lagt opp til. Noen flere rekrutter enn regjeringen foreslår kommer til å gjøre militærtjeneste, men neppe så mange som sentrum ville ha i går.

Førsteinntrykket av sentrums regnestykker på investering og drift er at de undervurderer kostnadene ved en stor vernepliktig styrke, og overvurderer mulighetene til besparelser i den sentrale kommandostrukturen.

DE SOM HAR fulgt debatten om den framtidige forsvarsstrukturen, kjenner igjen admiral Skorgens prioriteringer. Skorgen ble aldri forsvarssjef, men har grepet denne anledningen til å stille sine visjoner for landets framtidige forsvar opp mot de konkrete forslagene til han som fikk den militære toppjobben, general og forsvarssjef Sigurd Frisvoll. Sentrums Skorgen-inspirerte hovedgrep er å legge mer forsvarskraft til de nordlige landsdelene enn det regjeringen foreslår. Gudmund Restad, som er sentrums forsvarspolitiske talsmann, brukte denne vektforskyvningen som viktigste grunn til å plassere det operative hovedkvarteret på Reitan.

Styrkene som Norge skal stille til internasjonale operasjoner i regi av NATO eller EU, og med mandat fra FN, blir muligens det vanskeligste problemet å løse i forhandlinger mellom sentrum og regjeringen. Regjeringen har foreslått et opplegg som gir Norge en liten, men profesjonell militær styrke, der soldater og offiserer er kontraktsbundet til innsats i utlandet der norske myndigheter velger å sette dem inn. Sentrum vil bygge denne innsatsen på vernepliktige, frivillige mannskaper. En slik styrke har et smalere operasjonsspekter, er tregere å mobilisere og mindre robust ved innsats i fredsopprettende oppdrag som er en del av den nye NATO-strategien.

Men et forlik blir det nok. Sentrum legger større vekt på det nasjonale forsvar, og det er ikke sikkert regjeringen trenger så mye overtalelse før den vil gjøre det samme.