NATO-landene har vedtatt en slutterklæring fra toppmøtet

USA stiller seg fortsatt bak prinsippet om «alle for en».

Inne på møtet var det ingen som ga uttrykk for noen motforestillinger mot erklæringen, forteller statsminister Erna Solberg (H).

I oppkjøringen til toppmøtet var det stor nervøsitet for konfrontasjoner mellom USA og de øvrige medlemslandene.

- Vi har uenighet, men det viktigste er at vi har beslutninger som bringer NATO framover, uttalte NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg under dagens pressekonferanse.

Styrker forsvarsbudsjettene

Han viste til enighet om å styrke NATOs evne til avskrekking og NATO-landenes forsvar, og at mange NATO-ledere har kunngjort nye bidrag.

Stoltenberg sa at alliansen vil styrke arbeidet mot terrorisme og at forsvarsbudsjettene i enkelte medlemsland vil øke.

- Vi trenger mer penger i nasjonale budsjetter til forsvaret. Flere land har kuttet i budsjettet, nå økes budsjettene, sier Stoltenberg.

I den vedtatte erklæringen vises det til artikkel 5 der det heter at ethvert angrep på et NATO-medlem skal anses som et angrep på alle medlemmene i NATO. Dermed står USA fullt ut bak dette sentrale punktet.

PRESSER: Trump ville ha svar fra NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg om Tysklands kjøp av gass fra Russland. Video: CNN Vis mer

Mer penger i tider med spenning

USA er imidlertid kritisk til at landet betaler mest av alle medlemmene. USAs forsvarsbudsjett ligger på 3,57 prosent av landets bruttonasjonalprodukt. Mange NATO-medlemmer ligger under 2 prosent. USAs president Donald Trump har krevd at medlemslandene må forplikte seg til 2 prosent.

Stoltenberg viste på pressekonferansen til at man i fjor hadde kun tre medlemsland som nådde 2-prosentmålet. Nå har ytterligere fem land kunngjort at de skal oppnå dette målet, uttalte NATO-sjefen.

På spørsmål fra pressen svarte Stoltenberg at det er naturlig at NATO bruker mer penger i tider med spenning.

Inviterer Makedonia

NATOs ledere har sendt ut formell invitasjon til Makedonia om å bli medlem i forsvarsalliansen, etter at navnestriden med Hellas nå er løst.

Invitasjonen åpner formelt for at landet kan bli NATOs medlemsland nummer 30.

Makedonia og Hellas underskrev i forrige måned en avtale der Makedonia går med på å endre navn til Nord-Makedonia. Til gjengjeld vil Aten ikke lenger blokkere for makedonsk medlemskap i NATO og EU.