Nattbarnehage

Barneombudet sier nei.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

BARNEOMBUD Reidar Hjerman liker ikke tanken på at barn kan sove over i barnehagen når foreldrene er på jobb. Hjerman synes døgnåpne banehager minner om barnekenneler. Feilen med døgnåpne barnehager er ifølge Hjerman, at tilbudet er for turnusarbeidende foreldre og ikke et tiltak til barnas beste. Barnehager i Norge er nemlig et pedagogisk tiltak til barnas beste. Barnehager er ikke ment å skulle være et godt egnet sted å være mens foreldrene er på jobb. Meningen med norske barnehager er at de skal være et pedagogisk godt sted å være. For barna. Punktum. Dette gikk tydelig fram av et innslag i helsemagasinet Puls på tirsdag, og minner med skam å melde om et kjønnspolitisk pust fra fortida. Saken er at hver tredje forelder er misfornøyd med barnehagenes åpningstider og mange, særlig kvinner, må si opp jobben sin fordi barnehagene ikke er tilpasset turnusordningen.

BARNEHAGENE er i praksis et resultat av de store samfunnsomveltningene som stadig finner sted som resultat av at kvinnene har gått ut i arbeidslivet. Profesjonaliseringen av omsorgsarbeidet er et resultat av det samme. Hjerman kan like det eller ei, men for utearbeidende kvinner har barnehager og praktikanter vært en forutsetning for vår økonomiske frihet og selvstendighet, på samme måte som vår arbeidsinnsats er en forutsetning for det moderne velferdssamfunnet. Som igjen holder på å bli et døgnåpent samfunn der særlig omsorgsarbeiderne jobber i døgnkontinuerlige turnusordninger. En naturlig konsekvens må derfor være at også barnepasset lar seg organisere og tilpasse foreldrenes arbeidstid. Svenske nattbarnehager viser at det slett ikke behøver ikke å være noen motsetning mellom barnets beste og enslige foreldres behov for barnetilsyn om natta eller tidlig morgen.

DET ER særlig personale på sykehus, sykehjem, i bofellesskap for psykisk funksjonshemmede eller de som jobber som personlig assistent for syke mennesker, som hevder at de må si fra seg jobben fordi de mangler barnetilsyn om natta. Med andre ord er dette arbeidskraft samfunnet har et stort og udekket behov for. Den vanskelige, men nødvendige øvelsen blir derfor å vise hvordan samfunnet kan tilrettelegge et trygt, stabilt, omsorgsfullt og pedagogisk utviklende barnehagetilbud for barn som må sove hjemmefra når foreldre har nattevakt.

EN NASJON som planlegger å utvikle havområdene i nord til flytende gull, bør vel kunne unne seg en såpass ambisiøs målsetting som noen døgnåpne barnehager, uten å mistenkes for å ville sette til side hensynet til barna. Professor i psykologi, Hanne Haavind, sa i «Puls» at hun trodde de første nattbarnehagene ville komme som prøveordninger ved enkelte større bedrifter. Jeg tipper det blir helseforetakene som kommer først. Her vil barnehagetida utvides i takt med turnusen. Før eller seinere. Som Øystein Djupedal ikke sa: barnehagen er barnets storfamilie.