Naturkraft vil gjennomføre gasskraftverkbygging

Oslo (NTB-Arnt Folgerø): De tre eierne av Naturkraft AS står fortsatt fast ved planene om å bygge gasskraftverk på Kollsnes i Hordaland og Kårstø i Rogaland.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I ettermiddag ble eierne, Norsk Hydro, Statkraft og Statoil, enig om at gasskraftverksplanene skal gjennomføres. Men de tok ikke standpunkt til når det skal foretas en endelig beslutning om de investeringene som må gjøres i forbindelse utbyggingen.

Samlet er utbyggingen anslått å koste mellom 3 og 4 milliarder kroner.

Utslippstillatelse

Naturkraft skal stå for gasskraftverksutbyggingen på Vestlandet, og denne uke skal selskapet som planlagt sende inn sin søknad om utslippstillatelse til Statens forurensningstilsyn (SFT). Gasskraftverkene vil blant annet slippe ut store mengder av klimagassen CO2, og omfattende utslipp til vann og i lufta skal behandles av SFT.

Siden myndighetene i fjor ga konsesjon til å bygge de to gasskraftverkene, er det oppstått usikkerhet når det gjelder betingelsene for de to prosjektene. Sammen med eierselskapene vil Naturkraft i tiden framover arbeid for størst mulig avklaring av denne usikkerheten. De tre selskapene sier at de anser klimamøtet i Kyoto i Japan nylig som positivt.

Økt kraftbehov

- Det er imidlertid behov for en bedre forståelse av hva møtet innebærer for produksjon av gasskraft i Norge, heter det i uttalelsen fra selskapene.

I uttalelsen blir det videre pekt på at det vil være et betydelig behov for økt tilgang på elektrisk kraft i Norge, og at dette behovet best kan tilfredsstilles ved bygging av gasskraftverk. Å importere kraft, vil være et alternativ som er mindre gunstig i forhold til Kyoto-avtalens mål om å begrense utslipp av klimagasser, går det fram av uttalelsen.

- Naturkrafts eierselskaper har til hensikt å ta del i utbyggingen av den kapasiteten som er nødvendig i den framtidige strømforsyningen, og legger til grunn at det vil være en målsetting å realisere Naturkrafts prosjekter, heter det i uttalelsen fra de tre eierselskapene etter møtet mandag.