Naturvernforbundets fordommer

Naturvernforbundet nører opp under fordommer om motorisert ferdsel i naturen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Regjeringen vil snart legge frem et forslag til nytt regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag. Et foreløpig lovforslag har vært ute til høring og høringsuttalelsene blir i disse dager behandlet i Direktoratet for naturforvaltning (DN).

To av organisasjonene som har satt sitt preg på det foreslåtte lovutkastet er Den norske Turistforening (DnT) og Norges Naturvernforbund . Vi skal ikke gå for dypt i detaljene men minne om at disse organisasjonene har kommet med følgende uttalelser om motorferdsel i utmark:

Om snøscooter: ”Visst er det morsomt og kan gi trivsels-opplevelser å kjøre snøskuter – og gocart – og bil – og helikopter – ja tilogmed f16-fly, men å kalle det ”friluftsliv”?”

Videre om stillhet: ”Vi søker altså ikke bare ”stillhet” – slik at bare vi finner frem til helt lydløse maskiner så er problemet løst. Vi søker ....., følelsen av uberørt natur – fjelltopper som ikke er korsstingsydd av snøskuterspor – om de er aldri så stille.” Sitater fra Kristin Krohn Devold i DnT 7.desember 2006 i forbindelse med presentasjonen av resultatene fra prosjektet Motorferdsel og Samfunn (MoSa).

Om 4-hjulinger: ”Vi ser samme utvikling som med snescooteren: Først var dette et nytte-kjøretøy, så ble det en mannfolkgreie, så tok man med hele familien på tur, og det siste er at man møtes på fjellet til motorcross. Å vise frem doningen er viktigere enn å fiske.” Erik Solheim fra Naturvernforbundet i brev til Statsråd Børge Brende 5.10.2003.

Disse uttalelsene hjelper kun til å nøre opp omkring fordommer og fordømmelse av nevnte motorkjøretøyer. Det er svært få om noen, som benytter kjøretøyene slik som beskrevet av DnT og Naturvernforbundet men likevel fremsettes dette som om det skulle være majoriteten. Hvorfor er det slik?

De nevnte organisasjonene har, i tett samarbeid med DN, vært med å bygge opp fordommer over flere år. La oss se på Finsefondet, en privat stiftelse som hvert år deler ut stipendier. Her sitter DnT, Naturvernforbundet og DN med 3 av 4 i styret. I 2003 og 2005 er de med på å gi penger (tilsammen 400000 kroner) til Naturvernforbundet i Finnmark, hvis eneste oppgave synes å være og stille lokal forvaltning av motorferdselloven i et dårlig lys. Dette gjør de ved å ”analysere” alle dispensasjonssøknader i fylket opp mot lovens intensjoner og ”avsløre misbruk” av loven, og ”bevise” at naturen i Finnmark blir ødelagt av motorisert ferdsel. Ved å lese høringsuttalelser fra kommuner og fylkesting i Finnmark er det lett å se om det er fritidskjøringen som er problemet.

Det er mange utfordringer i forvaltningen av barmarkskjøring i utmark, men å si at de skyldes lemfeldig dispensasjonspraksis, ungdom og motorcross er for flåsete.

Finsefondet er en utmerket stiftelse men i 2003 og 2005 ble fondets midler misbrukt. Turistforeningen og Naturvernforbundet har i denne saken sammen med staten og Direktoratet for naturforvaltning oppført seg som løgnere og tyver. De burde sende pengene tilbake til Finsefondet med en unnskyldning.

Direktoratet for naturforvaltning har gjennom lovforslaget enten fulgt opp politiske signaler fra Miljøverndepartementet eller signaler fra DnT og Naturvernforbundet. De har derimot ikke fulgt opp signaler fra rapportene etter Motorferdselforsøket eller prosjektet Motorferdsel og Samfunn som vi forsto skulle danne grunnlaget for revisjon av dagens lov.

Motorferdselaksjonen ble startet som en motvekt til Direktoratet for naturforvaltnings ensidige fremstilling av motorisert ferdsel i utmark.