Nav: - Vi ser på Internett at du er trommeslager. Dette er ikke forenelig med dine plager

Hobbytrommis Yngvar Spone (50) mistet pengestøtte fra Nav. - Rent oppspinn. De kaller meg løgner.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): I januar i år mottok Yngvar Spone (50) et varsel fra Nav om at arbeidsavklaringspengene ville opphøre med virkning fra mars.

Vedlagt sendte også Nav en helhetsvurdering av hans arbeidsevne.

«Det fremkommer for øvrig fra Internett at du er trommeslager og at du holder konserter. Siden du selv sier at du ikke kan ha stillesittende arbeid, ikke utføre tunge løft og må ha tilpasninger av arbeid etter dine ryggplager, men likevel holder konserter, reiser lengre stillesittende perioder i bil for å holde konserter, at dine musikkaktiviteter ikke er forenelig med dine uttalte plager», skriver Nav og konkluderer:

«Vi finner det ikke dokumentert at du har nedsatt arbeidsevne som følge av sykdom, skade og lyte, at du hindres i å beholde og skaffe deg arbeid.»

Nav har sett 50-åringen spille på YouTube med bandet Greasy Spone.

Reagerer Spone sliter med slitasjeskader, men hevder han har vært aktivt jobbsøkende i lang tid. Han er bosatt i Sverige, men sier han gjerne flytter hjem til Norge hvis han får jobb her. Det har gått fire, fem år siden han sist var i arbeid.

- Jeg har etterlyst en oppfølging fra Nav i tråd med mine kroppslige begrensninger hva arbeid angår. Selv har jeg aktivt søkt på jobber, og vært villig til å flytte dit en eventuell jobb måtte være. Men svar har uteblitt, og jeg har utelukkende hatt bidrag fra Nav som inntektskilde, sier Yngvar Spone.

Han reagerer på at Nav har overvåket hans aktiviteter på Internett.

- De begynte å undersøke mine aktiviteter på nettet, hva som skrives på Facebook og videoer lagt ut på YouTube. Ut fra dette henvendte Nav seg til meg i brevform og hevdet at jeg brøt med den avtalen vi hadde, i og med at jeg angivelig spiller aktivt og deltar i diskusjoner på blant annet Facebook. Dette er sosiale aktiviteter for mitt vedkommende, bare ment å tilføre hverdagen noe mer enn trening og alt av andre rutinesysler, sier Spone.

- Rent oppspinn Han legger ikke skjul på at han er mektig provosert:

- Altså kaller Nav meg en løgner, uten å sannsynliggjøre at de har rett i sine antakelser. For Nav er ikke istand til å føre ufravikelig bevis for sine belastende påstander, fordi det ikke på noen måte er sant at jeg er reisende musiker med jevnlige spilleoppdrag. Dette er rent oppspinn fra Navs side, sier hobbytrommeslageren.

Han sier at musikkaktiviteten hans er ubetalt moro, og at han i høyden har tre, fire spillejobber i året.

- Det jeg ønsker å belyse, er hvordan Nav har konkludert etter eget forgodtbefinnende. Ingenting av det de legger til grunn for avslaget stemmer overens med virkeligheten, noe jeg kan dokumentere, sier Yngvar Spone.

- Overvåker ikke - Spone hevder han ytterst sporadisk spiller konserter. Hvordan kan Nav konkludere med at han reiser lengre stillesittende perioder i bil for å holde konserter og at dine musikkaktivitetene ikke er forenelig med hans plager?

- Trommespillingen er ikke den avgjørende faktoren i vår vurdering. Dette er en samlet vurdering der den medisinske dokumentasjonen veier tyngst. Spone har mottatt vedtak om stans av arbeidsavklaringspenger og kopi av vår arbeidsevnevurdering som viser vår samlede vurdering i saken. Han har klageadgang på vedtak fattet av Nav, men har i samtaler med oss ved flere anledninger sagt seg enig i at han ikke har så omfattende medisinske hindringer at han ikke vil være i stand til å beholde eller skaffe seg arbeid, sier fungerende direktør Torun Mølstad ved Nav internasjonalt.

- Hvor utstrakt er Navs overvåking av brukeres nettaktiviteter?

- Vi overvåker ikke våre brukere via internett, men informasjon i åpne nettkilder kan bidra til å belyse en sak. Med brukere som er bosatt i 170 land verden over, kan bruk av åpne nettkilder være nyttig for å belyse en sak tilstrekkelig.

- Opplysningene der er ikke avgjørende for vår vurdering, men kan brukes som tilleggsinformasjon. Det er alltid medisinsk dokumentasjon som veier tyngst i våre saker, sier Mølstad.