Arbeidsavklaringspenger:

NAV-aksjonister ut mot KrF før landsmøtet

Facebook-gruppa «Aksjon for AAP-endringer» utfordrer KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad. - Jeg får meldinger fra folk som ikke orker mer. Satt på spissen bør KrF da åpne for aktiv dødshjelp.

MÅ SVARE OM NAV: KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad utfordres til å svare på hvordan KrF stiller seg til regjeringens innstramming av NAV-regelverket. Foto: Hans Arne Vedlog / Dagbladet
MÅ SVARE OM NAV: KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad utfordres til å svare på hvordan KrF stiller seg til regjeringens innstramming av NAV-regelverket. Foto: Hans Arne Vedlog / DagbladetVis mer

- Hvis KrF går mot sitt eget program skjønner jeg ikke hva KrF holder på med. De vil ta vare på ufødte liv, men ikke på syke mennesker? sier Elisabeth Thoresen, som står bak Facebook-aksjonen «Aksjon for AAP-endringer».

Regjeringens innstramminger i ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP), ble iverksatt 1. januar 2018. Innstrammingene betyr et kortere løp på arbeidsavklaringspenger - fra fire til tre år. I tillegg er vilkårene for å få utvidet perioden innskrenket og forlengelse kan bare gis i to år.

Mennesker som nå har mistet stønaden opplever at det har fått store konsekvenser for deres liv.

Thoresen forteller at hun jevnlig får meldinger fra fortvilte medlemmer i Facebook-gruppa.

- Jeg får meldinger fra folk som ikke orker mer. Satt på spissen bør KrF da åpne for aktiv dødshjelp. Det er helt forferdelig, sier Thoresen.

AP og SV vil reversere

Den siste tida har det vært rettet kraftig kritikk fra flere hold mot regjeringens NAV-innstramminger.

I februar skrev blant annet Dagbladet om Elin Marie Jahren (40) som frykter at hun må selge boligen etter å ha mistet AAP-stønaden.

I 2017 stemte KrF sammen med SV mot regjeringens innstramminger i AAP.

Arbeiderpartiet og SV ønsker nå å reversere innstrammingen. SV har også bedt KrF om bistand for å reversere de nye AAP-reglene.

SV-forslaget står godt til KrFs primærpolitikk, men passer dårlig med linja til regjeringa som partiet sitter i.

KrF snur ikke

Geir Toskedal (KrF) sitter i arbeids-og sosialkomiteen på Stortinget for KrF. Han er av Dagbladet blitt forelagt kritikken fra aksjonsgruppa.

- Vi noterer oss det som blir sagt og tar innspillene alvorlig. Det er en alvorlig situasjon det som skjer, sier han.

Han sier at KrF ikke kommer til å hjelpe Arbeiderpartiet og SV med å reversere de nye AAP-reglene.

- Vi støtter vår egen regjering. Det er ikke enestående at et parti taper en sak og vinner andre, sier han.

Toskedal sier at KrF tar situasjonen på største alvor.

- Dette var ikke det KrF ønsket i 2017. Vi har jevnlige møter med departement og statsråd hvor vi tar opp saken. Jeg ser fram til evalueringen av ordningen neste år slik at vi kan ha en kunnskapsbasert gjennomgang av ordningen.

- Men det har allerede kommet mye kritikk fra flere hold. Ordningen viser seg å ha store konsekvenser for de som blir berørt. Er det ikke for lenge å vente til neste år med å evaluere dette?

- Jeg skulle ønske at denne ordningen ikke hadde rammet folk, men det er for tidlig å se noe endelig resultat. Vi følger med måned for måned, sier Toskedal.