Illustrasjonsfoto: Mimsy Møller / Samfoto / NTB Scanpix
Illustrasjonsfoto: Mimsy Møller / Samfoto / NTB ScanpixVis mer

Nav-brukere svindlet til seg trygd for 100 millioner kroner fra januar til april

En enkeltperson svindlet for 1,7 millioner.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Nav har i formiddag lagt fram sin første tertialrapport om trygdesvindel. Det går fram at norske trygdemottakere svindlet etaten for 100 millioner kroner i årets fire første måneder.

I perioden anmeldte Nav 478 personer for trygdesvindel. En enkeltperson er anmeldt for å ha svindlet til seg 1,7 millioner kroner, gjennom unndragelse av skatt og drift av næringsvirksomhet samtidig som han mottok sykepenger og arbeidsavklaringspenger.

- Ikke hyggelig - Helhetsinntrykket er ikke hyggelig. 100 millioner kroner i første tertial viser at det fortsatt er mye svindel, sier Sverre Lindahl, direktør for Nav kontroll, til Dagbladet.

Lindahl betegner trygdesvindelen som et betydelig samfunnsproblem.

- Kontrollarbeidet er viktig for å avdekke dem som svindler fellesskapet, og for å bevare tilliten til våre gode velferdsordninger. Systemet vårt er bygd på tillit og at alle skal bidra; man har rett til ytelse, men samtidig plikt til å melde ifra, sier han.

41,3 mill. i dagpenger Det svindles mest med dagpenger; 238 brukere svindlet til seg til sammen 41,3 millioner, for en stor del gjennom å unnlate å si ifra at de har kommet seg helt eller delvis i jobb.

- De aller fleste er ærlige, men det er svært alvorlig når noen som er arbeidsføre og har inntekt, velger å svindle systemet, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i Navs pressemelding.

316 Nav-brukere er anmeldt for å ha jobbet mer enn de har opplyst, og dermed fått utbetalt stønad de ikke har rett på - til sammen 50,7 millioner kroner.

Direktør Vågeng advarer om at kontrollene er blitt bedre og mer målrettet.

- Å svindle til seg trygd er forbundet med risiko, sier hun.

Bedre system A-meldingen, som ble innført i fjor, har hjulpet Nav med å avdekke mange nye tilfeller. Meldingen er for arbeidsgivere, som månedlig rapporterer inntektsopplysninger om de ansatte til skatteetaten. Informasjonen blir deretter tilgjengelig for Nav, som har avdekket 60 prosent av tilfellene med feil opplysninger på denne måten.

Det er en økning i antall saker med svindel av sykepenger. 68 personer er anmeldt for å ha svindlet til seg til sammen 14,8 millioner kroner - 14 av disse er anmeldt for medvirkning.

- Penger til livsopphold under sykdom er en grunnstein i velferdssystemet. I noen tilfeller er svindelen et samarbeid mellom arbeidstaker og -giver. Vi ser svært alvorlig på medvirkning i disse sakene, sier direktør Vågeng.

Tre kategorier Kontrolldirektør Lindahl opplyser at det fins tre kategorier av sykepengesvindel.

- I den første gruppa oppgir brukeren høyere inntekt enn det som er tilfellet, i samarbeid med arbeidsgiveren. I gruppe to jobber brukeren svart, og får hjelp av arbeidsgiveren til å skjule det. I den tredje gruppa er brukeren sykmeldt fra en jobb, men begynner samtidig i en annen.

Lindahl opplyser at avdekking av svindel med sykepenger har økt med ca. 5 millioner kroner fra samme periode i fjor.

- Dette er et viktig og prioritert område. Sykepenger er ofte en inngangsport til en «trygdekarriere»; jo lenger man er sykemeldt, desto større er risikoen for ikke å komme seg tilbake i arbeid, sier han.

Økning Lindahl opplyser at det har vært en økning i trygdesvindel siden 2010/11.

- Vi ligger imidlertid 20 millioner kroner under 2015, da vi hadde store kontroller av arbeidsavklaringspenger (AAP), sier han.

- 100 millioner er et betydelig beløp. Er kontrollsystemet deres bra nok?

- Det kan alltid bli bedre, men vi utvikler kontrollmetodene hele tida. Det vil alltid være mørketall, men vi blir mer og mer treffsikre.

Svindel i utlandet Kontrolldirektøren forteller også at Nav-svindel i utlandet utgjør en betydelig sum - 10,5 millioner kroner.

- 46 personer er anmeldt for dette. De har reist til utlandet uten å melde ifra, og urettmessig fått dagpenger og/eller AAP, sier han.

Lindahl opplyser at 21 av de anmeldte har reist til land i EU, mens 11 har reist til Asia, med Thailand godt representert.

- Det er snakk om langtidsopphold. En person i Sverige er anmeldt for å ha svindlet til seg over 1 million kroner, sier han.

Nav-svindlere som blir dømt, blir som regel idømt ubetinget fengsel dersom det svindlede beløpet er over grunnbeløpet i folketrygden (1 G) - 92 576 kroner i 2016.

Nav opplyser videre at de siden fjoråret har samarbeidet tettere med skatteetaten, Arbeidstilsynet og politiet for å avdekke arbeidsmarkedskriminalitet. Hittil i år er 46 personer anmeldt for slik kriminalitet, verdt 17,2 millioner kroner.

- Svineri Hårek Elvenes, stortingsrepresentant for Høyre og medlem av justiskomiteen, ser svært alvorlig på at enkelte velger å utnytte trygdesystemet.

- Trygdesvindel er noe svineri. Det undergraver samfunnsmoralen, og som samfunn skal vi slå hardt ned på dette, sier Elvenes til Dagbladet.

Han opplyser at regjeringen har bevilget 35 millioner kroner til samlokaliserte enheter mot arbeidslivskriminalitet i landets største byer.

- Samlokaliseringen legger til rette for bedre og mer effektivt samarbeid mellom etatene, og vi ser nå positive resultaer i kampen mot arbeidslivskriminalitet, sier Høyre-representanten.

AVDEKKER SVINDEL: Sverre Lindahl, direktør for Nav kontroll, betegner trygdesvindel som et betydelig samfunnsproblem. Foto: Nav
AVDEKKER SVINDEL: Sverre Lindahl, direktør for Nav kontroll, betegner trygdesvindel som et betydelig samfunnsproblem. Foto: Nav Vis mer