Nav diskriminererer utviklingshemmede

Det fastslår diskrimineringsnemnda.

Må rydde opp:  Nytilsatt Nav-sjef Joakim Lystad må nå rydde opp i Navs diskriminering av utviklingshemmede.
Foto: Truls Brekke/Dagbladet
Må rydde opp: Nytilsatt Nav-sjef Joakim Lystad må nå rydde opp i Navs diskriminering av utviklingshemmede. Foto: Truls Brekke/DagbladetVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

||| (Dagbladet:) Den ferske fellelsen av Nav i likestillings- og diskrimineringsnemnda, er trolig første gang noen offentlig instans i Norge er felt for diskriminering av utviklingshemmede, etter den nye diskrimineringsloven.

Nemnda slår kontant ned på Navs praksis med å behandle utviklingshemmede bosatt i bofelleskap som en ensartet gruppe. Praksisen har pågått i forbindelse med tildeling av støtte til motorkjøretøy, enten vanlige biler eller kassebiler med heis for rullestolbrukere. 

Måtte dele bil Hvis én beboer i et bofellesskap har søkt om støtte til bil, har han kunnet få dette, ifølge folketrygdloven. Loven skal ivareta den utviklingshemmedes behov for å fungere i både daglig- og arbeidslivet. Men hvis flere i bofellesskapet har søkt om bil, har Nav krevd at beboerne delte på bilen. 

Det vil «som regel ikke være aktuelt å tilstå stønad til mer enn ett motorkjøretøy i gruppe 2 i hver samlokaliserte bolig, da de øvrige beboerne vil kunne få deres transportbehov dekket ved hjelp av det motorkjøretøy som finnes i den samlokaliserte boligen,» heter det i rundskrivet, som nemnda fastslår er diskriminerende. 

Samme venner og gjøremål? - Nav har gått ut i fra at alle beboerne har de samme fritidsinteressene, handler i de samme butikkene og besøker de samme vennene. Derfor kunne de like godt bruke samme bil. Vi er glad for at nemnda nå fastslår at dette er en diskriminerende praksis, sier Ivar Stokkereit, juridisk rådgiver i Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU), som har kjørt klagesaken.

NFU har sammenliknet praksisen med at staten plutselig skulle bestemme at alle beboerne i en vanlig gårdsoppgang eller i en villagate måtte dele én bil.  

Saken vil ha betydning for mange. Et stort flertall av landes 13 000 voksne med utviklingshemning, bor i fellesskap med andre utviklingshemmede.

Endrer praksis Nav tar nemndas avgjørelse «til etterretning».

- Vi konstaterer at Likestillings- og diskimineringsnemda mener at våre retningslinjer er diskriminerende. Dette er ikke vår intensjon.  Vi vil på bakgrunn av nemdas uttalelser se på retningslinjene og tilpasse disse i tråd med uttalelsen fra nemda, sier
seksjonssjef Tron Helgaker i Nav til Dagbladet. 

PS. Saken endte til endelig avgjørelse hos nemnda, fordi diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik i mars i år konkluderte at Nav ikke brøt diskrimineringsloven.