Ledigheten har sluttet å falle, viser siste oversikt fra Nav. Foto: Magnus Rørvik Skjølberg/Finansavisen.
Ledigheten har sluttet å falle, viser siste oversikt fra Nav. Foto: Magnus Rørvik Skjølberg/Finansavisen.Vis mer

Nav har ikke sett maken på ti år

Antallet registrerte helt ledige steg med 200 personer fra august til september.

(Hegnar.no): Antallet registrerte helt ledige steg med 200 personer fra august til september, viser sesongjusterte tall fra NAV.

Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak (bruttoledigheten) falt med 100 personer.

- I september var det en liten økning i antallet registrerte helt ledige, mens antallet som deltar på arbeidsrettet tiltak gikk litt ned. Som andel av arbeidsstyrken har antallet helt ledige holdt seg uendret de siste tre månedene. Dette tyder på at arbeidsledigheten er i ferd med å stabilisere seg etter halvannet år med nedgang, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en kommentar.

Andelen helt ledige i prosent av arbeidsstyrken lå på 2,4 prosent ved utgangen av september. Denne andelen har holdt seg ganske stabil så langt i år. Kun i mai og juni var andelen lavere, med 2,3 prosent.

Økningen etter juni kan blant annet sees i sammenheng med innføring av SMS-påminnelse til arbeidsledige om å fornye registreringen hos NAV, samt regelverksendringer for arbeidsavklaringspenger.

Den siste måneden har antallet nye arbeidssøkere gått videre ned. I september registrerte i gjennomsnitt 750 personer seg som arbeidssøker hos NAV hver virkedag. Dette er det laveste antallet siden september 2008.

63.500 helt ledige

Ved utgangen av september var 63.500 registrert som helt arbeidsledige hos NAV, en nedgang på 5.400 sammenlignet med september i fjor.

Ledigheten har dermed falt fra 2,5 til 2,3 prosent av arbeidsstyrken. 47 prosent av de helt ledige mottok dagpenger i september.

Konsensus pekte på forhånd mot en ledighet på 2,2 prosent.

Totalt 77.200 personer var registrert som helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak hos NAV (bruttoledigheten).

Dette er 9.200 færre enn for ett år siden, og tilsvarer 2,8 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,1 prosent på samme tid i fjor.

Ingeniører viser vei

Sammenlignet med september i fjor, har ledigheten falt for de fleste yrkesgruppene.

Men fallet har vært størst for personer med bakgrunn fra ingeniør- og IKT-fag, samt industriarbeid.

De to gruppene har hhv. 28 og 21 prosent færre helt ledige.

Ved utgangen av september var arbeidsledigheten høyest innen barne- og ungdomsarbeid, med 3,9 prosent av arbeidsstyrken.

Arbeidsledigheten var lavest innen undervisning og akademiske yrker, med hhv. 0,8 og 0,9 prosent.

Faller mest i Rogaland

Sammenlignet med september i fjor har antallet helt ledige gått ned i de aller fleste fylker.

Rogaland er fylket med størst nedgang, foran Aust-Agder.

Førstnevnte har 26 prosent, sistnevnte 24 prosent færre helt ledige.

Arbeidsledigheten er høyest i Vestfold, med 2,9 prosent av arbeidsstyrken. Lavest er den i Sogn og Fjordane, med 1,4 prosent.

31.000 nye ledige jobber

I september ble 31.000 nye ledige stillinger registrert på nav.no.

Antall nye utlysninger var høyest innen helse, pleie og omsorg (5.100), bygg og anlegg (4.100), samt ingeniør- og IKT-fag (3.800).

- Antallet nye utlysninger i NAVs stillingsportal har økt betraktelig. Dette skyldes at NAV har forbedret innhentingsmetodene, samt at NAV fra sommeren 2017 har startet å samarbeide med ulike aktører i markedet. Økningen i antall ledige stillinger kan derfor ikke tolkes som en økning i etterspørsel etter arbeidskraft alene, presiserer NAV.

Andre økonominyheter:
Her kunne du doblet pengene dine i september

Oljeanalytiker: - Kjøperen må ha veldig dype lommer