NAV krever at kvinner fjerner livmor

Får ikke stønad med mindre de gjennomfører operasjon som medfører sterilitet.

OPERASJON: NAV krever at kvinner med diagnosen endometriose steriliserer seg for å få stønad. Foto: NTB Scanpix
OPERASJON: NAV krever at kvinner med diagnosen endometriose steriliserer seg for å få stønad. Foto: NTB ScanpixVis mer

Dagbladet retter: Dagbladet kunne i kveld bringe nyheten om en kvinne som ikke fikk uføretrygd fra NAV med mindre hun fjernet livmoren. Dette medfører ikke lenger riktighet. Det er riktig at NAV krevde at kvinnen måtte fjerne livmoren for å få uføretrygd, men dette vedtaket ble påklaget og deretter omgjort. Dette ble gjort før Dagbladet siterte NRK og publiserte denne saken.

Nå har nesten 2000 kvinner samlet seg til en aksjon på Facebook, etter at kravet om operasjon, som fører til sterilitet, har gått til kvinner helt ned i 20-åra.

- Dersom du for eksempel er 25 år, og får en slik beskjed, raser livet ditt på mange måter sammen. Da forsvinner muligheten til å få familie, om du ikke har barn fra før, sier Elin Aase (28), en av kvinnene bak en Facebook-gruppe for endometriose-pasienter til statskanalen.

NAV har loven på sin side

Endometriose er en tilstand der vev av samme type som slimhinnen i livmoren vokser utenfor livmorhulen, og gir ofte symptomer som sterke menstruasjonssmerter, smerter ved eggløsning og kroniske smerter, ifølge Norsk Helseinformatikk.

Ytringsdirektør i NAV, Kjersti Moland, viser til taushetsplikt vedrørende enkeltsaker, men påpeker at de har hjemmel for å kreve behandlinger som kan bedre situasjonen.

- Vi kan kreve den medisinske vurderingen som gjør at arbeidsevnen blir bedret eller holdt i sjakk. Og i noen tilfeller kan vi kreve operasjoner fordi lovverket ikke skiller mellom ulike diagnoser. Vi er avhengige av å vurdere om det er mulig å komme tilbake i arbeid og skeffe seg egen inntekt, sier hun til NRK.

Dette er tilsynelatende ikke en ny praksis. For to år siden fortalte VG om en kvinne i tilsvarende situasjon, som hadde fått avslag gjentatte ganger fordi hun ikke ønsket å sterilisere seg.

Krever opprydning

Rådet for legeetikk og flere politikere har reagert på praksisen. Både Arbeiderpartiets Tova Moflag og SVs Solfrid Lerbrekk, som sitter i henholdsvis helse- og omsorgskomiteen og arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, stilte spørsmål til statsråden om dette allerede i 2017.

KREVER OPPRYDNING: Tuva Moflag. Foto: Stortinget
KREVER OPPRYDNING: Tuva Moflag. Foto: Stortinget Vis mer

- Det går søren meg ikke an. Vi kan ikke be folk som ønsker seg barn om å sterilisere seg for å få arbeidsavklaringspenger, sa Moflag i en Facebook-video der hun sender spørsmålet.

- Jeg krever at Hauglie og Høie rydder opp. Jeg er overraska over at de ikke fikk samme reaksjon sjøl, da de ble gjort oppmerksomme på dette for to år siden. Å operere et håndledd eller ei skulder kan ikke sidestilles med livmor. Det er passivt å si at man ikke kan gå inn i enkeltsaker. Vi er politikere og må reagere når vi ser at reglene kommer så skjevt ut, utdyper hun overfor Dagbladet.

Lerbrekk er også oppgitt over at ingenting har skjedd.

- Jeg synes det er helt skrekkelig, og på grensa til umenneskelig å frata en person muligheten til å få egne barn. Når statsministeren samtidig ber oss om å føde flere barn, sender dette ganske motstridende signaler, sier hun til Dagbladet, og legger til:

- Det er ekstremt graverende og inngripende for dem det gjelder. Jeg mener det bør være rimelighetskrav inne i bildet, der dette burde gå langt utenfor disse kravene.

SKREKKELIG: Solfrid Lerbrekk mener praksisen bør endres. Foto: Stortinget
SKREKKELIG: Solfrid Lerbrekk mener praksisen bør endres. Foto: Stortinget Vis mer

Den gang var svaret fra arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie at hun anså det som lite hensiktsmessig at regelverket skulle angi detaljert hva slags medisinsk behandling som gir rett til arbeidsavklaringspenger.

- I den grad den aktuelle personen mener at regelverket er feil anvendt, har vedkommende anledning til å klage. Klagen sendes det kontoret som fattet vedtaket i saken, og behandles av NAV Klageinstans, skriver ministeren.

- Skal ta hensyn

Dagbladet har siden fredag formiddag forsøkt komme i kontakt med Anniken Hauglie. Fredag ettermiddag skriver statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet følgende i en uttalelse.

«Etter det NAV opplyser til departementet i dag er de ikke kjent med saker hvor det etter behandling i NAV Klageinstans er gitt avslag på arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd hvor eneste årsak er at vedkommende ikke har gjennomført operasjon for endometriose.

Jeg legger til grunn at det ikke vil være aktuelt å kreve opersasjon for denne typen lidelser for unge kvinner i fertil alder for å kvalifisere til AAP og uføretrygd. Jeg forstår at mange med helseutfordringer opplever å være i en krevende situasjon.

I utgangspunktet er det et vilkår for å få arbeidsavklaringspenger at personer mottar medisinsk behandling eller deltar i tiltak som kan bedre arbeidsevnen. Dersom en slik behandling ikke er mulig, vil uføretrygd kunne være riktig ytelse. I NAVs retningslinjer står det at man skal ta hensyn til at behandlingen kan være særlig byrdefull. Det må derfor gjøres en konkret vurdering i den enkelte saken hvor det bl.a. tas hensyn til alder.

Jeg viser til at brukere som er misfornøyd med avgjørelser fattet i NAV kan klage saken inn for NAV Klageinstans. Klageinstansen har kompetanse til å prøve alle sider av saken, og etter at denne klagemuligheten er brukt opp, kan saken bringes videre inn til behandling i Trygderetten.

Trygderetten er en gebyrfri og uavhengig ankeinstans.»