Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Nyheter

Mer
Min side Logg ut

Nav-skandalen: - Alvorlige juridiske feil

De økonomiske rammene kan ha vært så små at advokatene ikke har gjort nok arbeid, mener jusprofessor Jan Fridthjof Bernt.

ALVORLIG: Jan Fridthjof Bernt, en av Norges ledende eksperter på forvaltningsrett, understreker at det her er snakk om klare og alvorlige juridiske feil fra Nav, påtalemyndigheten, forsvarerne, og domstolene. Arkivfoto: Vidar Ruud / NTB scanpix
ALVORLIG: Jan Fridthjof Bernt, en av Norges ledende eksperter på forvaltningsrett, understreker at det her er snakk om klare og alvorlige juridiske feil fra Nav, påtalemyndigheten, forsvarerne, og domstolene. Arkivfoto: Vidar Ruud / NTB scanpix Vis mer

- Dette er en utrolig pinlig sak for alle trinn i systemet.

Det sier Jan Fridthjof Bernt, professor ved Universitetet i Bergen og en av Norges fremste eksperter på forvaltningsrett.

Mandag ble det meldt om at retten til å ta med seg trygdeytelser til andre EØS-land har vært praktisert feil, ifølge arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Det som beskrives som en systemfeil, skal ha blitt avdekket internt. Rundt 2400 saker eller personer har fått en tilbakekrevingssak som kan være feil, opplyste Nav-direktør Sigrun Vågeng på en pressekonferanse mandag.

Svært mange har fått kutt i stønaden sin, eller har fått krav om tilbakebetaling - eller i verste fall sonet dommer selv om det ikke har vært grunnlag for dette.

KRITISK: Advokat Olav Sylte mener NAV-avsløringen kun er toppen av isfjellet. Video: Nicolai Delebekk Vis mer

Minst 48 uriktige dommer

Riksadvokat Tor-Aksel Busch opplyser at det er snakk om minst 48 uriktige dommer for trygdebedrageri. Minst 36 av disse skal være dømt til fengselsstraff.

Feilen skyldes en endring i EØS-forordningen om koordinering av trygdeytelser ikke ble fanget opp på riktig måte av Nav, som derfor skal ha politianmeldt trygdemottakere på feilaktig rettslig grunnlag.

Bernt understreker at i denne saken er det gjort feil av både Nav, påtalemyndigheten, forsvarerne i de ulike sakene i tillegg til domstolene:

- Dette er en ganske dramatisk sak for en etat som Nav. At de har vært med på å sende uskyldige mennesker i fengsel og tatt fra dem penger som de skulle ha, men det reiser jo også alvorlig grunnlag for kritikk mot advokatene som arbeidet med sakene hvor personer ble dømt.

Man må jo spørre om de har lagt ned det arbeidet som kreves når de etter alt å dømme ikke oppdaget at her er det EØS-regler som går foran norsk lov og forskrifter på dette området. Dette er klare og alvorlige juridiske feil, understreker jusprofessoren

NAV-SKANALDE: NAV-direktøren, riksadvokaten og arbeidsministeren holdt mandag en pressekonferanse. Her kom det fram at minst 36 personer er uriktig dømt til fengsel for å ta med seg trygdeytelser til andre EØS-land. Vis mer

- Altfor lav bevilgning

Bernt framhever videre at de økonomiske rammene kan ha vært så små at advokatene ikke har gjort nok arbeid.

- Det gir svekket tillitt til samfunnets jurister, slår han fast.

Også advokat Olav Sylte, som har jobbet med flere saker som berører internasjonale regelverk, framhever at bevilgningen fra staten til fri rettshjelp er altfor lave:

- Hvis regjeringen vil få bort dette, må de kort og godt prioritere det som skal til for at folk skal få et godt forsvar, sier han til Dagbladet.

Han mener dette er en viktig del av forklaringen på at sakene har passert gjennom rettssystemet uten at feiltolkningen av regler fra Nav sin side er blitt avdekt tidligere.

- Ledelsen har forsømt

Bernt framhever at det ikke er veldig overraskende at når slike feil skjer, skjer det innenfor Nav-systemet hvor man har å gjøre med klienter som ikke har all verdens personlige eller økonomiske ressurser til å stå på sin rett.

- Når det gis en forskrift eller instruks innen dette systemet, er det tydeligvis normalt ingen som sjekker skikkelig om den stemmer med loven eller om loven stemmer med EØS-forskriften.

Her har alle stolt på at noen andre vet, og stolt på at forskriften og loven er det eneste som teller, sier han, men legger til at det ikke er den enkelte saksbehandler i Nav som nødvendigvis sitter igjen med det største ansvaret.

- Ledelsen i Nav har åpenbart forsømt å gi sine ansatte opplæring i regelverket, understreker han.

- Må ta ansvar

Bernt forklarer at det som må skje videre er at påtalemyndigheten må se på gjenopptakelsen av alle straffedommene som er truffet ut fra feil forståelse av rettsreglene i tillegg til å stanse de sakene som de har under behandling hvor det ikke er en dom.

- Det er også naturlig at påtalemyndigheten henviser seg til domstolene og ber om at disse sakene blir gjenopptatt, sier han.

Når det er snakk om endelige dommer er det nemlig bare domstolene som kan oppheve en dom, og da må også den samme domstolen ta opp den relevante dommen igjen på nytt.

- De instanser som har truffet de enkelte avgjørelsene, Nav, påtalemyndigheter eller domstoler, må alle hver for seg ta ansvar og oppheve det de har vedtatt eller fastsatt i dom når dette er bygget på feil forståelse av loven, slår Bernt fast.

Marius Dietrichson i Advokatforeningen beklager at trygdesvindelsaker har gått igjennom i rettssystemet uten at feilen i regelpraktiseringen har blitt oppdaget:

- Vi skal alle klandres. Det gjelder dommere, påtalemyndigheten og også oss forsvarere. Vi må også ta vår del av ansvaret for at saker som dette har kunnet gå gjennom rettsapparatet uten at feilen har blitt oppdaget. Det beklager jeg, sier han, ifølge NTB.

I september varslet Arbeids- og sosialdepartementet at de fjerner kravet til at mottakere av sykepenger må befinne seg i Norge for å unngå kutt i sykepengene, men Nav selv var usikre på hvordan den nye forståelsen av regelverket skulle praktiseres.

- Vår praksis har vært praktisert på en feil tolkning av reglene, uttalte arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng under mandagens pressekonferansen.

Forbedringspotensial

Erik Magnus Boe, ekspert på forvaltningsrett og jusprofessor ved UiO, forklarer overfor Dagbladet at det her er snakk om feil lovforståelse med alvorlige konsekvenser. Derfor er det to sider ved denne saken som er spesielt sentrale:

- Det ene er hva som gjorde at feilen fikk vare ved i så mange år, det andre er hvordan Nav skal forhindre den slags i framtida. Begge deler dreier seg om å kvalitetssikre lovforståelse, sier han.

Boe framhever at Nav, først og fremst, må se på hva som gjøres internt for å oppmuntre de ansatte til å få grundig gjennom prinsipielle og vage lovspørsmål, og hvorvidt rettsspørsmålene blir diskutert tilstrekkelig ofte og grundig nok.

- Jeg stusser også over at det tok praktisk talt to år fra Nav satte i gang sin juridiske etterprøving til konklusjonen ble trukket. Kan man bruke så lang tid på å komme til klarhet?

I det hele tatt virker Navs systeminnretning langt fra imponerende - verken med hensyn til rettslig skolering eller når det gjelder å undersøke hvor lovmessig praksis har vært. Det foreligger nok et betydelig forbedringspotensial, slår han fast.

- Beklager

Arbeids- og velferdsdirektør Vågeng beklager til de som er berørt av saken, og forsikrer at de tar dette på største alvor:

- Vi setter inn betydelig ressurser på å behandle sakene til de berørte som har mistet retten til ytelser, som har måttet tilbakebetale ytelser og de som har blitt anmeldt.

Dette arbeidet prioriteres høyt. Vi skal rette opp i de sakene der vi har gjort feil, sier hun.

Alle som siden 2012 har mottatt sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger og mistet retten til disse bare fordi de har oppholdt seg i EU/EØS-land kan dermed ha krav på kompensasjon dersom de har hatt et økonomisk tap.

De som har mistet retten etter andre vilkår i folketrygdloven, som for eksempel krav til helse- eller arbeidsrettet aktivitet og oppfølging, vil ikke ha krav på kompensasjon på grunn av praksisendringen.

Her kan du se de nye Nav-reglene for reiser til EØS.

Utforsk andre nettsteder fra Aller Media