Nav tror 30 000 vil miste jobben

Venter 105 000 arbeidsledige ved utgangen av året.

ARBEIDSLEDIGHETEN FORTSETTER Å ØKE:  Nav tror 30 000 vil miste jobben i år. Her er arbeids- og velferdsdirektøre Tor Saglie sammen med arbeids og inkluderingsminister Dag Terje Andersen og Jens Stoltenberg under et besøk på Østensjø NAV kontor i Oslo i mars. 
Arkivfoto: Cornelius Poppe / SCANPIX
ARBEIDSLEDIGHETEN FORTSETTER Å ØKE: Nav tror 30 000 vil miste jobben i år. Her er arbeids- og velferdsdirektøre Tor Saglie sammen med arbeids og inkluderingsminister Dag Terje Andersen og Jens Stoltenberg under et besøk på Østensjø NAV kontor i Oslo i mars. Arkivfoto: Cornelius Poppe / SCANPIXVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

|||(Dagbladet.no): NAV venter at 105 000 personer vil stå registrert som arbeidsledige ved utgangen av året. Det er mer enn 30 000 flere enn ved utgangen av april.

Ledigheten går opp og sysselsettingen ned, viser nye prognosene fra NAV som presenteres i dag.

- Vi må innstille oss på en periode med høyere ledighet enn vi har hatt de siste årene, men det er nyanser. Enkelte bransjer går bra og offentlig sektor vil fortsatt ha et høyt sysselsettingsbehov, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie i en pressemelding.

Verre enn på 80-tallet
Fra oktober i fjor til april i år har den registrerte ledigheten økt med 27 000 personer. Ledighetsveksten har de siste månedene vært sterkere enn ved lavkonjunkturen på slutten av 80-tallet.

Den registrerte ledigheten ventes å øke fra 42 600 i 2008 til 80 000 i 2009, og videre til 115 000 i gjennomsnitt i 2010. Dette innebærer at det på slutten av inneværende år vil være omtrent 105 000 ledige, heter det videre.

Antallet ledige stillinger har gått sterkt tilbake det siste halvannet året og fallet i sysselsettingsforventningene i NAVs bedriftsundersøkelsen er rekordhøyt. Nedgangen i etterspørselen etter arbeidskraft er med andre ord betydelig, og vil mest sannsynlig føre til lavere sysselsetting.
Menn hardest rammet
Som ved tidligere nedgangskonjunkturer er det særlig blant de yngre at ledigheten øker sterkt. Bygge- og anleggsarbeid samt industriarbeid, er fremdeles de to yrkesgruppene som har den sterkeste veksten i antallet ledige. Her har ledigheten økt med henholdsvis 221 og 133 prosent i løpet av det siste året.

Fordelt på kjønn er ledighetsraten for unge menn nesten dobbelt så høy som for kvinner. Det henger sammen med at flere menn enn kvinner arbeider i de mest konjunkturutsatte næringene, som industri og bygg og anlegg.

De økonomiske nedgangstidene slår ikke like hard alle steder. Oppland, Vestfold og Sogn og Fjordane er fylkene som rammes hardest. Dette fordi de har mange konkurranseutsatte bedrifter.