- Navarsete en sterkt svekket statsråd

Opposisjonen hudfletter Sp-leder Liv Signe Navarsete for håndteringen av pengegavene.

SVEKKET: H, Frp og V mener statsrådenes forklaringer ikke er troverdige. De setter spørsmålstegn ved deres vurderingsevne og mener statsrådene selv burde ha vurdert situasjonen og erklært seg inhabile. FOTO: HENNING LILLEGÅRD/DAGBLADET.
SVEKKET: H, Frp og V mener statsrådenes forklaringer ikke er troverdige. De setter spørsmålstegn ved deres vurderingsevne og mener statsrådene selv burde ha vurdert situasjonen og erklært seg inhabile. FOTO: HENNING LILLEGÅRD/DAGBLADET.Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Kritikken ligger hakket under mistillit.

Navarsete sier hun registrerer kritikken.

- Opposisjonen må få anføre det den vil. Jeg er glad for at flertallet, og dermed Stortinget, har tillit til Sps statsråder. Vi gjorde én feil, og det var å ta imot pengestøtten. Resten er avledet av dette, sier Navarsete til NTB.

Hun viser til at partiet har innført nye regler og håper at dette ikke skal gjenta seg.

I stortingssalen vil de rødgrønne regjeringspartiene sørge for at den sterke kritikken bare blir «vedlagt protokollen» når saken kommer til behandling torsdag 9. desember. Dette betyr at saken ikke får noen parlamentariske følger, men bare tas til etterretning.

Forsto ikke - Hele håndteringen til Navarsete er sterkt kritikkverdig. Det er totaliteten i saken som gjør dette nødvendig, men spesielt de forhold som har ned habilitet å gjøre, og de skadene hun kunne påføre regjeringskolleger ved ikke å fortelle om hvem som sto bak gavene, sier kontrollkomiteens leder Anders Anundsen (Frp) til NTB.

Han mener det er en sterkt svekket statsråd som står tilbake etter avsløringene om pengegavene.

- Vi gjorde en feil Navarsete sier hun registrerer kritikken.

- Opposisjonen må få anføre det den vil. Jeg er glad for at flertallet, og dermed Stortinget, har tillit til oss. Vi gjorde én feil, og det var å ta imot pengestøtten. Resten er avledet av dette, sier Navarsete til NTB.

Hun viser til at partiet har innført nye regler og håper at dette ikke skal gjenta seg.

Ingen innrømmelser I innstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen, som ble avgitt tirsdag, slår regjeringspartiene ring rundt Navarsete.

- Opposisjonens merknader er ikke annet enn politiske insinuasjoner, uten dokumentasjon. De forsøker å tegne et bilde det ikke er belegg for. Ikke på noe tidspunkt under høringen eller i stortingsbehandlingen er det påvist at Navarsetes og Riis-Johansens embetshandlinger gir grunnlag for sterk kritikk, sier Aps parlamentariske nestleder Martin Kolberg.

Han presiserer at pengavene utgjorde brudd på partiloven, men at Sp har innrømmet dette og forsikret at slikt ikke skal gjenta seg.

Uaktsom Kolberg vil ikke foregripe debatten i Stortinget, men sier at sakens forløp er brakt til en ende, dersom flertallets innstilling blir fulgt.

Anundsen mener at det uansett flertall i Stortinget er dokumentert at Navarsete ikke var seg bevisst forholdene rundt habilitet og at hun ikke skjønte at pengegavene kunne gi inntrykk av uheldige bånd mellom givere og senere tildelte konsesjoner.

Et hovedpoeng i saken dreier seg om støtten fra Troms Kraft og Eidsiva Energi. Pengene skulle gå til et prosjekt om fornybar energi, men mesteparten havnet i Sps partikasse og ble brukt i valgkampen. Partistøtten var ulovlig fordi det ikke er lov å ta imot penger fra offentlig eide selskaper. Pengene er derfor betalt tilbake.

Sentralt står også spørsmålet om statsrådenes habilitet i saker der blant annet de to kraftselskapene har vært involvert. Riis-Johansen har sagt at han ikke ble informert om pengestøtten av sin partileder. Justisdepartementets lovavdeling har vurdert spørsmålet og kommet til at de ikke har vært inhabile.

(NTB)