FÅR KOMME TILBAKE:  Neda Ibrahim og familien ble nylig sendt ut av landet. Nå har retten bestemt at de får komme tilbake til Norge. Foto: Privat
FÅR KOMME TILBAKE: Neda Ibrahim og familien ble nylig sendt ut av landet. Nå har retten bestemt at de får komme tilbake til Norge. Foto: PrivatVis mer

Neda (12) vant omkampen i retten

Men uklart om familien og hun får komme tilbake til Norge.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Neda Ibrahim, foreldrene og de tre søsknene hennes vant over Utlendingsnemda i Oslo tingrett. Det er imidlertid uklart om de får komme tilbake til Norge. Advokaten og Utlendingsnemda er ikke enige.

Rettens avgjørelse innebærer ikke at familien har lovlig opphold i Norge, men de får trolig komme tilbake likevel, mener familiens advokat.

- Dette er en god sak å føre, alt vi trengte var en god dom, og det har vi fått, sier familiens advokat Arild Humlen til NTB,

Avgjørelsen blir trolig anket, men advokat Humlen antar at Neda og familien vil få innreisevisum til Norge.

- Det vanlige i slike saker er at det gis utsatt iverksettelse, og det betyr at de får komme tilbake. Jeg har hatt tilsvarende saker, og da ble det gitt innreisevisum slik at de kunne vente i Norge til saken var ferdigbehandlet. Jeg forutsetter at det samme skjer her, sier Humlen.

Neda og familien fikk beskjed rett etter klokken 10 fredag om at familien hadde vunnet saken mot UNE i Oslo tingrett.

- Jeg har hørt at vi har vunnet saken, men at saken kan bli anket. Vi håper at den ikke blir anket. Vi er skikkelig glad for at vi har vunnet saken, sier Neda Ibrahim til Stavanger Aftenblad.

Nye helseopplysninger Familien Ibrahim fikk endelig avslag på asylsøknaden i 2006. Siden har de fem ganger krevd saken omgjort. Utlendingsnemnda (UNE) vedtok 11. april å ikke omgjøre tidligere vedtak om utvisning av familien, og det er dette vedtaket Oslo tingrett nå har opphevet.

Dommen betyr at UNE må vurdere familiens siste omgjøringsbegjæring på nytt. I det nye vedtaket må også UNE foreta en vurdering av nye helseopplysninger knyttet til en av sønnene i familien. Dette er opplysninger som ikke ble vurdert i det siste vedtaket, noe som kritiseres i dommen.

- Mangelen kan ha påvirket avveiningen mellom hensynet til (navnet på sønnen) beste og de innvandringsregulerende hensynene og er i seg selv nok til av beslutningen er ugyldig. Mangelen forsterkes av at ytterligere botid på ett år og ti måneder ikke synes å ha blitt tillagt vekt for noen av barna, heter det i dommen.

- Ikke krav på å komme tilbake - Dersom vi kommer til at dommen ikke skal ankes, må UNE treffe et nytt vedtak. Det nye vedtaket kan gå ut på at familien får avslag, eller at familien får oppholdstillatelse. UNE har imidlertid ikke tatt stilling til om dommen skal ankes. Dette må vi få komme tilbake til etter å ha satt oss inn i domspremissene, sier direktør Ingunn-Sofie Aursnes i UNE.

- Etter gjeldende rett har familien ikke krav på å få komme tilbake til Norge før UNE eventuelt har truffet et nytt vedtak som går ut på at de får oppholdstillatelse, sier hun.

Fra Jordan Familien oppga at de var statsløse palestinere da de kom til Norge høsten 2003, men de er jordanske statsborgere. De ble i juni i år sendt ut av Norge til hjemlandet Jordan etter ti år i Norge.

Dommen slår fast at utsendelsen ikke brøt med barnas menneskerettigheter slik de er nedfelt i den Den europeiske menneskerettskonvensjon, slik advokat Humlen påsto. Det understrekes også at «Norske myndigheter har et legitimt behov for å kunne utvise utlendinger som ikke har lovlig opphold og som ikke reiser frivillig.»

Bjørn Lyster, informasjonssjef i Utlendingsnemnda UNE, har tidligere sagt til NRK at deres vurdering er at familien ikke har et beskyttelsesbehov.

- Ellers er det også viktig at det er foreldre som har operert med falsk identitet og gal nasjonalitet. De har holdt papirene sine skjult hele tiden og slik sett gjort det vanskelig for norske utlendingsmyndigheter, sa Lyster.

(NTB)