Nederlag for Bush

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

President George W. Bush og hans militante justisminister John Aschcroft led to alvorlige nederlag i amerikanske domstoler før helga. En ankedomstol i Manhattan og en annen i San Francisco avviste i to ulike saker at presidenten har en slik myndighet til å fengsle folk utenfor det sivile amerikanske rettsvesenet som Bush har praktisert siden terrorangrepene 11. september 2001. Begge sakene vil helt sikkert bli anket videre hele veien til USAs høyesterett, siden sakene handler om maktfordelingen og borgerrettighetene slik de er fastlagt i de amerikanske grunnlovsdokumentene. Det er slike saker landets høyesterett selv vil avgjøre i siste instans.

Tidligere i år led presidenten og hans juridiske rådgivere et annet nederlag da USAs høyesterett avgjorde at den ville vurdere to kjennelser i lavere instanser som begge hadde gitt Det hvite hus medhold i spørsmålet om den utøvende makts rett til å internere fanger utenfor amerikansk jord, og til å nekte fangene tilgang til juridisk bistand.

Da de amerikanske styrkene i Afghanistan begynte å ta fanger, ble de av Pentagon og forsvarsminister Donald Rumsfeld stemplet som «fiendtlige krigere» og nektet rettigheter som krigsfanger i henhold til Genèvekonvensjonen. Begge de to siste kjennelsene som har gått presidenten imot, avviser at påhittet med denne spesielle kategoriseringen av fangene gir presidenten slike krigsfullmakter som Bush påberoper seg, til å nekte dem tilgang til det sivile rettssystemet og rettigheter slik de er nedfelt i grunnloven.

Det endelige utfallet av disse sakene er langt fra klart. Bush og Aschcroft vil kjempe hardt i domstolene for til slutt å vinne fram med sitt syn. For dem handler dette om å utvide presidentembetets maktområde og viktige deler av presidentens juridiske strategi i «krigen» mot terrorismen, som Bush har erklært. Ved å anvende krigsbegrepet har president Bush tiltatt seg svært vide fullmakter, som setter til side grunnlovsbestemte rettigheter for amerikanske borgere og andre som blir holdt fanget der USA har full jurisdiksjon. Nå, drøye to år etter terrorangrepene 11. september 2001, ser det ut til at det sivile amerikanske samfunnet er begynt å våkne.