Nederlag for Bush

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

• President George W. Bush og hans maktglade visepresident Dick Cheney led et stort nederlag da et flertall i USAs høyesterett forleden avviste en sentral del av deres vidtgående fullmaktstenkning. Cheney har åpent sagt at lovgivningen etter Watergate-skandalene under Richard Nixon svekket presidentens stilling i den opprinnelig maktfordelingen i det amerikanske politiske system, og at Cheney har satt seg fore å gjenopprette presidentembetets stilling.

• Prosjektet til Bush og Cheney har understreket et sentralt, demokratisk underskudd som er nedfelt i det amerikanske politiske system. Presidentembetet er tillagt svært mye utøvende makt, med et eneansvar for utenrikspolitikken. Men presidenten står ikke ansvarlig for Kongressen, og kan ikke fjernes i valgperioden uten gjennom riksrett slik en regjering kan felles i et parlamentarisk system. Risikoen for maktovergrep øker når presidenten påberoper seg vidtgående fullmakter til å sette lover og traktater til side «i krigen mot terror» som Dick Cheney har sagt kan vare lenger enn den kalde krigens fire tiår.

• Tilbakeslaget for presidenten i høyesterett omhandlet de militære tribunalene som Bush har opprettet spesielt for fangene han har plassert i det rettstomme rom på Guantanamo-basen på Cuba. I disse tribunalene kan forhandlingene foregå uten at tiltalte får være til stede. Det kan dømmes, også til døden, etter hemmelige bevis som tiltalte ikke har fått innsyn i. Dommen kan ikke ankes til høyere instans, bare til presidenten personlig. Og Bush har gjentatte ganger erklært at Guantanamo-fangene er farlige mordere som ikke kan slippes ut.

• Kjernen i flertallskjennelsen i Høyesterett er at presidenten ikke har fullmakter til å sette til side vedtatte lover og forpliktende traktater på den måten som Bush har gjort. Han må få Kongressen med seg på å opprette spesialdomstoler, og de må uansett oppfylle visse krav til rettssikkerhet som tribunalene ikke gjør.

• Det er godt for USA, og for alle vi som er alliert med landet, at noen av kontrollmekanismene i det amerikanske politiske systemet virker til forsvar for rettsprinsipper som president Bush har forsøkt å bryte ned.

LEDER