Nedgang i anmeldte lovbrudd

Det er sjelden stor nedgang i anmeldte lovbrudd i år. Narko- og voldskriminalitet synker sterkt, men sex-krim øker.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er sjelden nedgangen i anmeldte lovbrudd har vært så stor som i 1. halvår i år. 207 000 lovbrudd ble anmeldt til politiet, noe som er en nedgang på 11 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Nedgangen i anmeldte forbrytelser fra i fjor er på 12 prosent, mens anmeldte forseelser viser en nedgang på 8 prosent. Den store nedgangen kan imidlertid delvis skyldes at tallene var høyere enn normalt i 2002. Målt fra 2001 er nedgangen i anmeldte forbrytelser og forseelser på 4 og 3 prosent.

Flere sex-lovbrudd

Det var 1800 anmeldelser for seksuallovbrudd 1. halvår, en økning på 8 prosent fra året før.

Dette er den eneste hovedlovbruddsgruppen som viser en økning i antall anmeldelser 1. halvår i år.

Mange sex-lovbrudd blir imidlertid ofte anmeldt svært lenge etter at handlingen ble begått, og tallene viser dermed i mindre grad antallet seksuallovbrudd begått i det aktuelle statistikkåret, ifølge SSB.

For eksempel ble halvparten av seksuallovbruddene som ble anmeldt 1. halvår 2003, begått før 2003.

Antallet tilfeller av anmeldt voldskriminalitet har på sin side gått ned med nær tusen tilfeller, eller 7 prosent, fra 13.424 tilfeller 1. halvår 2002 til 12.482 tilfeller første halvår i år.

Langt færre narkolovbrudd

Det er likevel antall narkotikalovbrudd som viste den største nedgangen, med hele 24 prosent fra 1. halvår i fjor. Det ble anmeldt 19 000 tilfeller av narkotikalovbrudd 1. halvår i år.

Antall slike lovbrudd er sterkt redusert to år på rad. Nedgangen i narkotikaforbrytelser er totalt sett så stor at vi ifølge SSB må tilbake til 1997 for å finne et lavere antall anmeldelser.

Noe av nedgangen kan imidlertid skyldes endringer i registrene eller i politiets aktivitet, skriver SSB.

Mange tyverier

Tyveri er den største lovbruddstypen og utgjør om lag 40 prosent av alle anmeldte lovbrudd og nesten 60 prosent av alle forbrytelser. Det var 106 000 anmeldelser for vinningskriminalitet, en nedgang på 10 prosent fra året før.

<B>ANMELDTE LOVBRUDD 1. HALVÅR: </B>Slik fordeler de norske lovbruddene seg hittil i år (høyre kolonne), sammenliknet med i fjor.<br>Kilde: SSB