Nedtellingen er begynt

Klokka 14 i dag får Per og Veronica Orderud, Kristin Kirkemo Haukeland og Lars Grønnerød vite hvor mange år de må tilbringe bak murene. Men dramatikken er ikke slutt med det.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det settes et foreløpig punktum i trippeldrapssaken når de tre dommerne og jurymedlemmene Arill Bråthen, Tore Wollum, Karin Støtterud og Ingrid Johansen Nymoen kommer inn i lokalene til Hamar tinghus i Østregate 31 klokka 14 i dag.

Lagmann Odd Jarl Pedersen, Orderud-sakens administrator, slår klubba i bordet og erklærer at retten er satt. Så begynner domsavsigelsen, som er beregnet å ta en halv time.

Rabatt?

De fleste juridiske eksperter har uttalt at det er lite trolig at noen av de fire som er kjent skyldige i medvirkning til trippeldrap vil få mindre enn 21 år. I teorien kan Kristin Kirkemo Haukeland og Lars Grønnerød få noe strafferabatt, siden de har hjulpet politiet med å oppklare saken.

Men i praksis dreier det seg om rovmord på tre mennesker, så det er svært begrenset hvor reduserte straffer de kan få.

- I norsk strafferett er det åpning for å gi redusert straff for dem som har hjulpet politiet i deres arbeid. Men det er viktig å huske på at alle er funnet skyldig i medvirkningen til overlagt drap på tre personer, sa Svein Slettan, førsteamanuensis i strafferett ved Universitetet i Oslo til Dagbladet i går.

Det som er helt sikkert, er at at forsvarerne kommer til å vri hodene sine for å klekke ut en strategiplan videre i saken. For det er ikke slutt ennå. Det hersker liten tvil om at alle de domfelte kommer til å anke saken til høyesterett.

Ikke slutt

Dermed fortsetter trolig det som vel er norgeshistoriens mest omtalte rettssak enda høyere opp i rettssystemet. Kjæremålsutvalget regnes som en egen domstol og består av tre høyesterettsdommere i den enkelte sak. Det er en silingsinstans for alle anker og utvalget avgjør om en sak skal slippe inn for Høyesterett.

Ingen anker kan fremmes til Høyesterett uten at kjæremålsutvalget har gitt sitt samtykke. I tillegg blir kjæremål avgjort endelig av kjæremålsutvalget.

Saksbehandlingen i kjæremålsutvalget er skriftlig, og avgjørelsene treffes på grunnlag av sakens dokumenter.

I Høyesterett er rettsforhandlingene nesten alltid muntlige og går for åpne dører. Men det er ingen umiddelbar bevisføring i form av parts- eller vitneforklaringer slik som i tingrett og i lagmannsrett. Høyesterett reiser heller ikke på befaring.