«Negativt kontrollbehov,» «ydmykelser» og «trakasserende»

Granskerne støtter Yssen, kritiserer Valla.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): - Det viktigste var å bli trodd. Jeg er glad for støtten fra granskerne, sier Yssen i ettermiddag, etter at sammendraget og konklusjonen i rapporten fra utvalget som har gransket Valla-saken ble lagt frem.

Resten av rapporten blir holdt hemmelig, blant annet med begrunnelse i sensitive opplysninger om de involverte personene.

Som Dagbladet.no skrev tidligere i dag, konkluderer Fougner-rapporten med at LO har brutt arbeidsmiljøloven. Dette avviste Valla på sin pressekonferanse tidligere i dag, der hun kom med krass kritikk av granskingsprosessen.

- Oppfordret til sladder

- Jeg kan ikke se at jeg har brutt arbeidsmiljøloven, og kan heller ikke se at Fougner-rapporten har dokumentert det. Hadde dette vært en dom og ikke en rapport, ville jeg gått inn for å anke den.

Valla brukte krasse karakteristikker da hun snakket om granskerne, som hun omtalte som et «domstolsliknende utvalg». Hun var også sterkt kritisk til alle lekkasjene fra utvalget.

- Det har vært spesielt tøft at utvalget har oppfordret til å gjøre rede for sladder om smått og stort. Mye av det som har skjedd opplever jeg som uverdig, sa Valla.

Nådeløse

TRAKK SEG: Gerd-Liv Valla gjorde det tidligere i dag klart at hun ville trekke seg fra vervet sitt. Foto: SCANPIX
TRAKK SEG: Gerd-Liv Valla gjorde det tidligere i dag klart at hun ville trekke seg fra vervet sitt. Foto: SCANPIX Vis mer

Granskerne gir imidlertid massiv støtte til Yssen, og er nådeløse i sine karakteristikker av Vallas lederstil:

«Videre har utvalget tatt utgangspunkt i at LO-kulturen preges av en tøff og direkte tone og at dette høyner terskelen for hva som kan regnes for å være trakassering. For utvalget har det imidlertid vært uproblematisk å skille mellom en røff tone i en kamporganisasjon som ansatte måtte tåle, og uakseptabel adferd som klart overstiger den rettslige tålegrensen.»

Ifølge rapporten mangler Valla innsikt i hvordan andre oppfatter henne. I rapporten skriver utvalget:

«Etter utvalgets syn er Vallas forklaring dels preget av begrenset innsikt i, og forståelse av, hvordan hennes adferd påvirker andre, og dels av et forskjønnet bilde av hva som faktisk har skjedd. Utvalget har konstatert at Yssen er blitt utsatt for en rekke negative handlinger fra Valla som i omfang og varighet er tilstrekkelig til å fastslå at det foreligger trakassering.»

Utvalget tviler ikke på Yssen, og støtter henne i at hun har blitt utsatt for trakassering og «annen utilbørlig opptreden» i strid med arbeidsmiljøloven. Utvalget sier videre at Yssens helseplager, som førte til at hun bløe sykemeldt, ikke kan skyldes annet enn arbeidssituasjonen i LO.

«Utvalget finner det derfor ikke tvilsomt at Yssens helsetilstand alene skyldes hennes arbeidssituasjon i LO. Utvalget har også vurdert om de vitneprov som støtter Yssens forklaring kan være farget av politiske eller personlige interesser knyttet til det særlige forhold at Valla er LO-leder, men utvalget har ikke funnet holdepunkter for dette.»

Valla har flere ganger lagt vekt på at LO har jobbet hardt med arbeidsmiljø, noe som støttes av utvalget. I rapporten som kom i ettermiddag sier utvalget at LOs interne rutiner i forbindelse med sykefravær er lagt vekt på av organisasjonen, men sier at LO må jobbe med rutiner for håndtering av konflikter .

Valla får i rapporten kritikk for at hun ikke har registrert at det eksisterte en konflikt med Yssen, og at dette er noe hun burde forstått da Yssen gråt på et administrasjonsmøte 5. oktober 2005. Samtidig sier utvalget at det er uheldig at det ikke er ført referat fra medarbeidersamtaler.

«Negativt kontrollbehov,» «ydmykelser» og «trakasserende»

Ifølge utvalget har LO brutt loven:

«Utvalget finne at LO ikke har ivaretatt hensynet til Yssens helse, miljø og sikkerhet, og at den håndtering av saken som har funnet sted fra LOs side er i strid med de krav som stilles til et fullt forsvarlig arbidsmiljø i arbeidsmiljølovens § 4-1»

«Det er også utvalgets syn at flere ansatte i LO har brutt sin varslingsplikt i arbeidsmiljølovens § 2-3, annet ledd, bokstav d».

Imidlertid får Valla støtte for avgjørelsen om ikke å ville betale lønn til Yssen mens hun gikk på Forsvarets høgskole. Dette er en avgjørelse som førte til at Yssen ikke startet på skolen.

Offentliggjøringen av oppsigelsesbrevet fra Yssen for delvis støtte fra utvalget, som mener at det ikke er tvil om at Yssen varslet om et kritikkverdig forhold, men utvalget stiller seg tvilende til om varslingen til media var forsvarlig. Men på grunn av sakens allmenne interesse har utvalget under tvil kommet til at varslingen var forsvarlig.

Valla får ikke kritikk for opplysningene hun kom med i sitt tilsvar 12. januar. Grunnen er at Yssen selv allerede hadde formidlet personopplysninger i det offentlige rom.

Les de offentlige sidene av rapporten!

<B>PRESSEKONFERANSE:</B> Konstituert LO-leder Roar Flåthen under pressekonferansen i Folkets Hus fredag ettermiddag etter Gerd-Liv Vallas avgang.