- Nei, det vil vi ikke

NEW YORK (Dagbladet): - Det finnes ingen muligheter for kompromiss. Enten blir forhåndslagrene intakt med miner og det hele, eller så trekkes de ut. Forhåndslagrene vil ikke bli oppdelt, sier Marc Thiessen som er talsmann for senator Jesse Helms.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Saken er så viktig for oss fordi konsekvensene er så store. En dominoeffekt kan bli utløst dersom vi godtar at forhåndslagrene blir delt opp, sier han.

Senator Jesse Helms kommer til å forfølge minesaken, og er trygg på at det er unødvendig med noen konfrontasjon med Clinton-regjeringen.

- Forsvarsminister William Cohen er enig med senator Helms i dette. Senatoren og regjeringen synger fra samme blad når det gjelder landminer. Alle regjeringens utenriks- og sikkerhetspolitiske beslutninger, inkludert at USA ikke ville undertegne landminekonvensjonen, viser at standpunktene til Helms har stor innflytelse. Dersom kravet om å fjerne landminene blir opprettholdt, tror jeg hele forhåndslageret vil bli trukket ut, sier Marc Thiessen.

Artikkel fem

Artikkel fem i Nato-traktaten er grunnlaget for den sikkerhetsgarantien USA har gitt andre medlemsland i Nato, deriblant Norge.

Thiessen gjør det klart at det er hensynet til denne forpliktelsen som gjør at senator Helms inntar det standpunktet han har gjort i minesaken.

- Vår evne til å oppfylle forpliktelsene i henhold til Artikkel fem vil bli alvorlig svekket hvis minene fjernes, sier han.

- Vi vil gjerne oppfylle våre forpliktelser, men hvis dere tvinger oss til å trekke ut landminene, har vi ikke noe annet alternativ enn å trekke ut hele lageret. Jeg tror ikke det er et resultat den norske regjeringen ønsker. Det er absolutt ikke et resultat vi ønsker oss, sier han.

Godtar ikke diktat

Thiessen er klinkende klar når det gjelder de amerikanske styrkenes rett til selv å bestemme hvordan de vil forsvare seg.

- Vi vil ikke godta at landene som har undertegnet avtalen dikterer oss hvordan vi skal gjennomføre vår militære beslutningsprosess, sier han og understreker at USA ikke vil gi etter for et krav om å ta minene ut av forhåndslagrene.

- Presendensen som noe slikt ville sette, er uakseptabel. Hvis vi har en forpliktelse i henhold til Nato-traktatens Artikkel fem - i forhold til Norge eller noe annet land - må vi kunne gjøre det på den måten som vi føler er nødvendig. Vi må ha det utstyret som er nødvendig for å beskytte våre styrker.

Vil ikke godta tap

- Vi godtar ikke en økning av tapstallene med 30 til 35 prosent fordi europeiske land har bestemt seg for å innta et humanitært standpunkt, sier Marc Thiessen.

- Dessuten vil andre landkunne kreve det samme. Derfor har vi tatt et klart standpunkt når det gjelder Norge i denne saken. Dette er en meget, meget alvorlig sak. Vi har et spesielt ansvar som andre land ikke nødvendigvis har.

Vi kan ikke unne oss den luksus å skrive under på en avtale fordi den gir oss en god følelse, sier Thiessen.