Nei til fritak fra kristendomsfaget

Islamsk Råd får ikke medhold i kravet om fritaksrett fra kristendomsfaget. Det fastslår en dom i Oslo byrett som ble avsagt i dag.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Islamsk Råd Norge krevde at barn av foreldre som tilhører den muslimske trosretning skal kunne være helt eller delvis fritatt for undervisning i kristendomskunnskap.

Dette kravet er avvist av byretten, og staten ved Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet er frifunnet.

På grunn av sakens prinsipielle karakter er ingen av partene idømt saksomkostninger. Human-Etisk Forbund tapte en tilsvarende rettssak tidligere i år, og den er anket videre til lagmannsretten.

Den fullstendige retten til fritak forsvant da det omstridte nye kristendomsfaget med religions- og livssynsorientering ble innført. Skolebarna skal nå lære om alle religioner og livssyn. De skal bare kunne fritas fra det foreldrene oppfatter som utøvelse av annen religion, som salmesang, bønn og trosbekjennelser.

(NTB)