Nei til Lofot-gass, ja til Barents-olje

Havforskningsinstituttet fraråder olje- og gassvirksomhet utenfor Lofoten. Oljeleting i Barentshavet, derimot, åpner de for.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Men, understreker Havforskningsinstituttet ved forskningsdirektør Ole Misund:

- Basert på den brede kunnskapen vi har fra olje- og gassindustrien i Nordsjøen gjennom 30 år, så kan oljevirksomhet drives i Barentshavet under forutsetning av at det er null utslipp av kjemikalier, produsert vann eller annen giftig forurensning som kan sette våre store fiskebestander i fare.

Ikke tilrådelig

Om petroleumindustri i Lofoten, Vesterålen og deler av Troms, sier forskningslederen:

- Her vil vi fraråde olje- og gassvirksomhet generelt. Her kan utslipp og utblåsninger få store negative konsekvenser for bestandene av torsk, sei og hyse da installasjonene vil ligge tett opp i gyteområdene for disse viktige artene.

På spørsmål om hvilke negative konsekvenser oljeindustrien i Nordsjøen har hatt for våre tidligere store fiskebestander i dette havområdet, svarer Misund:

- Vi har ingen klare indikasjoner på at oljevirksomheten har slått ut hele fiskebestander. Men når bestandene utsettes for store mengder såkalt produsert vann, som inneholder alkylfenoler, så forstyrrer det gytemodningen hos torsken. Yngelen som klekkes vil få dårligere vilkår da gytingen skjer seinere - på et tidspunkt da det ikke finnes nok plankton å beite på. Dette kan i seg selv slå ut årsklasser av yngel som klekkes nær utslippsområdene. Men vi vet ennå ikke hvorvidt slike utslipp har påvirket hele årsklasser.

Misund bekrefter at den tidligere så fiskerike Nordsjøen har mistet store deler av sin torskebestand. Forskerne mener tilbakegangen skyldes et dramatisk overfiske gjennom mange år, samtidig som rekrutteringen til bestandene har vært svak.

Avgjøres snart

Forskningsarbeidet for å avdekke hvor negativ betydning utslipp av produsert vann har hatt for bestandene av torsk i Nordsjøen, skal fortsette.

Hvorvidt Lofoten og deler av Barentshavet skal åpnes for olje- og gassindustri avgjøres trolig 15. desember.Eller regjeringen kan vente med en realitetsbehandling av disse spørsmålene til etter oljemeldinga over påske. Saken går da til Stortinget.